klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Campagne

Elke 2 jaar lanceert Wédéflex een nieuwe campagne. Aan een onderscheidend doch passend thema wordt een vast beeldmerk gekoppeld. Deze campagne vormt de kapstok van alle marketingtechnische innovaties.

In 2017 en 2018 is de campagne:

Wédéflex. THE PROOF IS IN THE EXPERIENCE.

Sinds de oprichting in 1978 garandeert Wédéflex de allerhoogste kwaliteit.
En dat is geen loze belofte: al bijna 40 jaar leveren wij dagelijks het waterdichte bewijs.
Dit kan alleen door passie voor ons vak én door samen te werken met echte vakspecialisten (onze Wédéflex Established Dealers).
Wij zijn zo trots op al onze bewijzen, dat we besloten hebben deze in te lijsten.

Wédéflex. The Proof is in the Experience.


 

WÉDÉFLEX-TIJDLIJN
1978-2008

Hieronder ziet u de eerste drie uitgaven van onze speciale jubileumuitgave. Na deze drie edities volgen nog 2 uitgaven waarin we u steeds deelgenoot maken van een decennium Wédéflex-historie.

Een historie die inzicht geeft in alle bewijzen die we in 40 jaar hebben verzameld en graag vol trots aan u presenteren. Van certificeringen tot onafhankelijke onderzoeken die steeds opnieuw de kwaliteit en duur­zaamheid van onze producten en diensten bewijzen. Dit in combinatie met kennis van en passie voor ons vak én de samenwerking met onze Wédéflex Established Dealers, levert al 40 jaar het waterdichte bewijs. The proof is in the experience.

In de eerste editie nemen wij u mee op onze Wédéflex-Tijdlijn vanaf de oprichting op 1 mei 1978 tot en met het 10-jarig jubileum in 1988. Zo krijgt u een overzicht van de belangrijkste bewijzen die wij in deze eerste tien jaar hebben verzameld.

In de tweede editie nemen wij u mee op onze Wédéflex-Tijdlijn vanaf de Certificering ISO 9002 in 1993 tot en met de Certificering ISO 14001 in 1999. Zo krijgt u een overzicht van de belangrijkste bewijzen die wij in dit tweede decennium hebben verzameld.

In de derde editie nemen wij u mee op onze Wédéflex-Tijdlijn van de introductie van Wédéscan tot en met het 30-jarig jubileum in 2008. Zo krijgt u een overzicht van de belangrijkste bewijzen die wij in dit derde decennium hebben verzameld.

De laatste editie zal volledig in het teken staan van ons 40-jarig jubileum. Maar in aanloop daarnaartoe nemen we u, door het uitlichten van telkens een opvolgend decennium, dus graag mee op de Wédéflex-Tijdlijn.

1978

Oprichting
Oprichter Leo Benedict startte op 1 mei 1978 de onderneming onder de bedrijfsnaam Wand- en Dakprodukten bv. Over die naam alleen al was veel te doen, want eigenlijk wilde de Kamer van Koophandel een dergelijke algemeen gebruikelijke naam niet als bedrijfsnaam toestaan. Maar Leo zou Leo niet zijn geweest als hij zich daarbij neergelegd zou hebben. Vandaar dat de officiële bedrijfsnaam nog steeds Wand- en Dakprodukten bv is.Wédéflex werd als productnaam bedacht. Het ontstond door de W en de D van de bedrijfsnaam fonetisch te schrijven, gevolgd door het achtervoegsel “FLEX”, in die tijd altijd gebruikt bij SBS dakbanen, terwijl “GUM” toen het algemene gebruikte achtervoegsel was voor APP dakbanen. Ook dat tekende de man Leo Benedict; een twist in alle dingen. Wédéflex werd daarmee de eerste APP met het FLEX achtervoegsel.

Vanaf dag één is én blijft dit product het paradepaard van Wédéflex de Biarmato, oftewel de 446. Twee aparte inlages van polyester en glasvlies met het glasvlies bovenin de rol gepositioneerd.

 
1980

Introductie Verzekerde Garantie
De 10-jarige Verzekerde Garantie werd in 1980 al geïntroduceerd. Het concept van Verzekerde Garantie werd dan ook direct aangeboden met een extra aantal belangrijke voorwaarden: geen eigen risico voor de opdrachtgever bijvoorbeeld, de verzekerde som niet afbouwend en insolventie van de Dealer en/of Wédéflex is meeverzekerd, als ook onafhankelijke arbitrage. Allemaal zaken die we vandaag de dag nog steeds als belangrijk ervaren.

De unieke voorwaarden van de Verzekerde Garantie van Wédéflex zijn nog steeds een belangrijke keuzefactor voor opdrachtgevers. Door de jaren heen zijn de voorwaarden van de verzekering nog verder verbeterd. En het thema Verzekerde Garantie is nu misschien wel actueler dan ooit!

 
1982

BDA Keur
BDA heeft vanaf de oprichting een eigen laboratorium gehad waar productkeuringen werden verricht. Zij introduceerden de zogenaamde VB codes voor dakbedekkingen en koppelden daar eisen aan.

Wédéflex heeft voor de op dat moment gevoerde producten, Wédéflex, Wédémineral en Wédélon altijd de BDA Keur gehad.

 
1983

Opstelling rapport Bouwcentrum
De Verzekerde Garantie kan vanaf het eerste begin enkel en alleen worden aangeboden door de Wédéflex Dealers. Zij hebben namelijk een Dealerovereenkomst waarin is opgenomen dat de werkzaamheden altijd worden verricht conform het vigerende KOMO Attest én het “Rapport Bouwcentrum”. De formele naam luidt “Beoordeling en Richtlijnen voor Wédéflex Duurzame Daksystemen”.

De oorspronkelijke opsteller was Luud Du Puy, op dat moment één van de belangrijkste dakadviseurs van Nederland. In het document worden ontwerprichtlijnen en keuringscriteria gegeven.

Bouwcentrum (later overgegaan in PRC en vervolgens Arcadis) is vanaf dat moment als arbiter in het kader van de verzekerde garantie aangesteld. In geval van een claim op de verzekering stellen zij een arbitragerapport op, waarvan de uitkomst binden voor partijen is.

 
1984

Eerste KOMO Attest
Met recht een mijlpaal; tezamen met onze collega/concurrent Derbigum werd ons in Den Haag de eerste KOMO Attesten voor dakbedekking uitgereikt.

Het aspect duurzaamheid werd daarin toen al benoemd. In de levensduur­classificaties D1 (levensduurverwachting ca. 5 jaar) oplopend tot levensduur­classificatie D4 (levensduurverwachting meer dan 20 jaar), kreeg Wédéflex dan ook de levensduurclassificatie D4.

Daar ligt overigens ook de oorsprong van de huidige naam Wédéflex D4, al is de bewezen levensduur inmiddels naar 35 jaar opgeschoven!

 
1988

10-Jarig Jubileum
Voor vele dakdekkers en hun partners (en mogelijk zelfs hun kinderen) is dit fenomenale feest nog steeds in de herinnering gegrift!

Het Autotron in Rosmalen was voor die dag compleet afgehuurd. Met busladingen vol kwamen de gasten uit heel Nederland naar Rosmalen. Er was voorzien in een compleet feestprogramma. Zo konden de kinderen zich laten schminken, en werden er dakdekkers spellen gespeeld. Dakrollen sjouwen, vrachtwagens trekken en personenauto’s door te smalle obstakels duwen door ze eerst met voorhamers “smaller” te maken.

Afgesloten werd met een fantastische feestavond, natuurlijk met uitgebreid eten en muzikale ondersteuning door onder andere de band Drukwerk en zangeres Ria Valk.

 
1993

Certificering ISO 9002
Na een gedegen voorbereiding en vol trots behaalden we in 1993 het ISO 9002 Certificaat. De norm bestond pas enkele jaren en niet veel bedrijven waren gecertificeerd. Het behalen van een dergelijk certificaat was toen nog zeer bijzonder en onderscheidend. Dat is anders dan tegenwoordig. Nu gaat men er vanuit dat een bedrijf over een kwaliteitscertificaat beschikt. In die tijd bestond de ISO 9000 normering uit drie delen (9001, 9002 en 9003). Afhankelijk van de scope van de werkzaamheden van het bedrijf, werd de best passende norm gekozen als basis voor de certificatie.

Voor Wédéflex was dat de versie 9002 en betrof het vervaardigen, adviseren en leveren van dakbedekkingsmaterialen. Inmiddels is de norm gewijzigd naar NEN ISO 9001. Maar onze certificering is nog steeds van kracht, intussen al ruim 24 jaar!

 
1994

De eerste “Van Dak tot Dak”
Een heldere, directe communicatie met onze Dealers en opdrachtgevers is voor ons altijd belangrijk geweest. Niet verwonderlijk dat we behoefte kregen aan een eigen “huisorgaan”. Onder de naam ‘Van Dak tot Dak’ kreeg de Nieuwsbrief van Wédéflex in 1994 dan ook gestalte. Een enkelbladige uitgave, niet zoals nu, in kleur, maar wel met de actualiteit van dag tot dag, uh pardon, van dak tot dak.

In 2010 werd besloten de naam van de Nieuwsbrief te wijzigen in de naam die hij nu nog steeds draagt: De REDAKTIE.

 
1994

STABU Bestekservice
Nieuwbouwbestekken voor bouwprojecten worden geschreven in de STABU-systematiek. STABU is een afkorting die staat voor Standaardbestek Utiliteitsbouw. De systematiek wordt beheerd door de gelijknamige stichting die is gevestigd in Ede.

We signaleerden een behoefte bij de bestekschrijvers die volgens deze systematiek werkten en een goede omschrijving wilden maken voor een dakbedekkingsconstructie.

We waren dan ook de eersten die in 1994 een zogenaamde bestekservice voor dak­bedekkingen lanceerden. Op 5¼ inch floppy disks werd deze service aan architectenbureaus aangeboden.

En met succes: in 1996 bleek uit marktonderzoek onder 1650 bureaus dat de Wédéflex bestekservice bij de top vijf van meest gewaardeerde informatieservices behoorde.

 
1998

Milieuverklaring
Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidfilosofie speelt de aandacht voor het milieu al decennia lang een centrale rol in de Wédéflex organisatie.

Professor Nico Hendriks, op dat moment hoogleraar Materiaalkunde en Duurzaam Bouwen aan de TU Eindhoven, reikte aan Wédéflex en Derbigum in maart 1998 de BDA Milieuverklaring uit. Met deze verklaring kwam de langverwachte duidelijkheid over de betrouwbaarheid van milieuprofielen van dakbedekkingssystemen. In de verklaring werden de volgende milieuaspecten betrokken: Duurzaamheid, Milieuprofiel (LCA berekening), milieuzorgsysteem, verwerking productafval, recyclingtechniek en klachtenbehandeling. De uitreiking deed in de markt nogal wat stof opwaaien. De Verklaring kwam voor een groot deel van onze branche als een verrassing en werd als een nieuwe norm gezien, waarvan velen het niveau niet zouden kunnen of willen halen. Slechts Wédéflex en de collega’s van Derbigum beschikten over De Milieuverklaring.

De commotie heeft er wellicht toe bijgedragen dat kort erna een ware vloed aan milieucertificaten in de bouw ontstond, zoals MRPI, LCA en andere. Voor ons was het een onafhankelijke bevestiging (Proof) van een gedegen milieubeleid dat we al heel lang voerden.

De BDA Milieuverklaring werd later vervangen door de BDA verklaring, waarvan wij nog steeds in bezit zijn.

 
1999

Certificering ISO 14001
De Milieuzorgcertificatie werd behaald in februari 1999 en was een logisch vervolg op de BDA Milieuverklaring.

De norm voor ISO 14001 schrijft een verplichte jaarlijkse verbetering voor, waarbij de doelstellingen op milieugebied moeten worden behaald. Deze normering sloot uitstekend aan bij onze filosofie; het vastleggen van alle milieuaspecten van de bedrijfsvoering. Vooral het kunnen opnemen van de gehele keten - van produceren, leveren en uitvoeren tot presteren van dakbedekkingsconstructies - zit ingebakken in het DNA van Wédéflex.

Wel was het een uitdaging om deze norm - destijds geschreven op industriële processen en veel minder op verwerking en gebruik - te “vertalen” naar onze situatie. Met de inspanningen van de lead auditors van Kiwa is dat uitstekend gelukt. Als eersten hebben we beide handboeken van ISO 9000 en ISO 14001 geïntegreerd. Voor ons een logische stap, voor de auditors nog niet eerder vertoond.

 
2000

Introductie Wédéscan
In 2000 ging een langgekoesterde wens in vervulling. Wédéscan werd geïntroduceerd; een digitale opnamesystematiek voor daken, waarin alles wat met het dak te maken heeft op een eenduidige manier in een database wordt vastgelegd. Projectinformatie, de verschillende dakdelen met hun onderdelen zoals dakranden, dilataties, opstanden etc. Daarnaast worden ook alle afmetingen vastgelegd. De eenduidige wijze van opnemen maakt ook een eenduidige rapportage mogelijk, zodat opdrachtgevers een beter inzicht krijgen in de kwaliteit van hun daken. Inmiddels weten we dat de in 2000 geïntroduceerde tool het begin was van een traject van jaren van verbeteren en innoveren. En dat is ook gebeurd.

Zo vond in 2008 een belangrijke toevoeging plaats: het conditiemeten conform NEN 2767. Daarvoor werkten we samen met BDA Dakadvies. Vanaf 2010 worden, in samenwerking met BDA Opleidingen, cursussen ‘Wédéscan’ gegeven en vanaf 2016 is het programma volledig web-based.

De meest recente aanpassing betreft de aansluiting op de praktijk van het Prestatiegericht Onderhoud. Daarbij staat het dagelijkse onderhoud in functie van de volgens NEN 2767 gemeten conditie. De prestatie van de daken wordt daarin volledig inzichtelijk. Ook de communicatie tussen opdrachtgever en prestatiepartij wordt in het programma ingevoerd. Leest u in deze editie een uitgebreider artikel over Wédéscan.

 
2001

PRC-Rapport Wédénop
Wédénop is een uniek product (zie REDAKTIE 2017-3). In 2001 onderzocht PRC Bouwcentrum (het huidige Arcadis) voor het eerst specifiek het gedrag van dakbedekkingssystemen met Wédénop als eerste laag. Het doel van dit onderzoek was om een reëel inzicht te krijgen in de te verwachten - en inmiddels bewezen - technische levensduur en de bijdrage die de toepassing van Wédénop levert aan de onderzochte systemen.

Op grond van praktijkonderzoek naar diverse oude daken waarin Wédénop is toegepast, trok PRC de conclusie dat de toepassing van Wédénop als onderlaag een positief effect heeft op de te verwachten technische levensduur van het dakbedekkingssysteem.

In 2011 heeft PRC dit onderzoek opnieuw uitgevoerd. De conclusies van dit rapport zijn:

  • Bij de toepassing van Wédénop als onderlaag in een dakbedekkingssysteem is een nog grotere verlenging van de technische levensduur van het dakbedekkingssysteem te verwachten, zelfs bij bijzondere onderconstructies.

  • Het gepatenteerde noppensysteem, ten behoeve van de dampontspanning, levert hiertoe een positieve bijdrage. Ook is gebleken dat Wédénop duidelijk nivellerend werkt en geen gebreken vanuit de ondergrond doorzet naar de toplaag.

  • Wanneer de positieve bijdrage die Wédénop levert afgezet wordt tegen andere Wédéflex systemen, dan biedt een systeem met Wédénop als onderlaag nog meer reserve in de levensduur van het dakbedekkingssysteem.

 
2002

Verzekerde Daktuingarantie
In 2002 sloegen Copijn Utrecht, specialist op het gebied van groenrealisatie, en Wédéflex de handen ineen en kwamen met een unieke zekerheidsstelling voor gebouweigenaren. Tot die tijd werden groendaken door eigenaren als een groot risico gezien. En terecht, er waren legio voorbeelden van lekkende daktuinen, die niet zelden compleet moesten worden gesloopt. Met de unieke Verzekerde Daktuingarantie wordt opdrachtgevers de zekerheid geboden van een gewaarborgd en verzekerd eindresultaat. Een eindresultaat dat wordt onderbouwd met een Certificaat van Verzekerde Daktuingarantie. Deze verzekering houdt in dat Wédéflex Duurzame Daksystemen, de Wédéflex Established Dealer en de betrokken groenspecialist, de gezamenlijke aansprakelijkheid accepteren voor schade aan gebouwen door lekkage van de dakbedekking, mechanische beschadigingen als gevolg van de tuinaanleg of worteldoorgroei van de beplanting.

Naast Copijn werd in 2008 een tweede groenspecialist toegevoegd: Binder Daktuinen in Poortugaal. In 2016 zijn nog drie groenspecialisten toegetreden, namelijk Farwick Groenspecialisten te Enschede, Jonkers te Venlo en Wencop te Barneveld. Met deze vijf groenspecialisten en de Wédéflex Established Dealers bieden we een landelijke dekking.

Wédéflex Duurzame Daksystemen en de daktuinspecialist, accepteren voor een periode 10 jaar de gezamenlijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van lekkage.

 
2003

25 jaar Wédéflex
Op 1 mei 2003 werd de aftrap gegeven voor een reeks feestelijke activiteiten ter ere van ons 25-jarig jubileum. Zelf werden we verrast met een paginagrote advertentie in de Cobouw, waarin alle Wédéflex Dealers ons feliciteerden met het jubileum.

En ja, wie jarig is trakteert! Dus voor alle dakdekkers waren er leuke attenties. Elk seizoen ontvingen zij een passend cadeautje. Het hoogtepunt van de viering was de reis samen met alle Wédéflex Dealers naar het prachtige Verona en omgeving; de productielocatie van Wédéflex. Voor alle aanwezigen een memorabele gebeurtenis, een droomvlucht, waar zelfs nu nog vaak over wordt gesproken!

 
2004

Established Product
In 2004 werd eindelijk officieel vastgelegd, hoe de duurzaamheid voor dakbedekking in de praktijk moet worden geregistreerd. Dat gebeurde in BRL 1511, het basisdocument voor de afgifte van KOMO-documenten voor baanvormige dakbedekking in Nederland.

In het Interpretatiedocument Established Product is vastgelegd dat een product zich formeel een “Established Product” mag noemen als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. Het product dient gedurende een periode van ten minste 10 jaar continu gecertificeerd te zijn door een certificatie-instelling, die geaccrediteerd is door een accreditatie-instelling, die lid is van de EA (Europese accreditatie-organisatie).

  2. Gedurende de onder punt 1 gestelde periode mogen geen afwijkingen m.b.t. de betrokken productkarakteristieken zijn geconstateerd die hebben geleid tot intrekking van het certificaat.

  3. Door middel van inspectie overeenkomstig Onderzoeksmethode “Established product” en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling dient aangetoond te worden, dat het betreffende product is:

  • Verwerkt onder in Nederland gebruikelijke weersomstandigheden;

  • Verwerkt overeenkomstig in Nederland gebruikelijke verwerkingsmethoden;

  • Toegepast in een in Nederland gebruikelijk dakbedekkingssysteem;

  • En gedurende een periode van ten minste 10 jaar blijkt te functioneren onder klimatologische omstandigheden die overeenkomen met de Nederlandse.

Natuurlijk voldeden de producten van Wédéflex ruimschoots aan deze eisen, vandaar dat sinds die tijd Wédéflex producten formeel het Established-logo dragen! Vanzelfsprekend is dit ook vastgelegd in de KOMO-attesten voor Wédéflex producten.

 
2006

NVN 6050
De NVN 6050, inmiddels bekend als NEN 6050, maar in 2006 geïntroduceerd als zogenaamde Nederlandse Voornorm (NVN 6050). Deze norm bepaalt dat op bepaalde delen van het dak niet (meer) met open vuur gewerkt mag worden. Vooral rondom details en op brandbare ondergronden is de invloed van deze norm groot.

De norm zorgde voor een omslag bij dakdekkend Nederland. Zelfklevende producten deden hun intrede en daar waar voorheen uitsluitend werd gebrand, pakten dakdekkers massaal de föhn. Ook werden eisen gesteld aan de brandbaarheid van isolatieplaten rondom kritische details, zoals afvoeren en doorvoeren.

Wédéflex introduceerde een serie zelfklevende producten. We zagen (en zien) het als onze taak alle toplagen in een zelfklevende variant aan te bieden. Iets waar we vandaag de dag nog steeds uniek in zijn! Ook in de jaren daaropvolgend zijn we steeds met brandveilig detailleren bezig gebleven en ontwikkelden we brandveilige producten. En uiteraard zorgen we door middel van trainingen dat de kennis en kunde van onze dakdekkers altijd up-to-date zijn!

 
2007

Proces certificering Wédéflex Dealers
Tijdens de Internationale Bouwbeurs in Utrecht werd op feestelijke wijze aan een viertal Wédéflex Dealers het KOMO procescertificaat gesloten dakbedekkingsconstructies (BRL 4702) uitgereikt.

In het kader van de totaalkwaliteit is het van het grootste belang dat alle Wédéflex Dealers het KOMO-procescertificaat bezitten. Een product dat onder het KOMO-regime valt voldoet aan een continue kwaliteit. De externe product- en procescontrole en de toepassing in complete dakbedekkingssystemen is vastgelegd in het attest-gedeelte. Zo’n product dient natuurlijk verwerkt te worden volgens vaste procedures. Doordat alle Wédéflex Dealers in het bezit zijn van het KOMO proces­certificaat, kan de opdrachtgever zeker zijn van de kwaliteit van het geheel.

Daarmee is de zekerheid van een goed en duurzaam dakbedekkingssysteem op voorhand gegarandeerd.

 
2008

30 jaar Wédéflex
Weer een bijzondere mijlpaal: ons 30-jarig jubileum. Niet zo groots gevierd als het 25-jarige, maar op 1 mei waren er slagroomtaarten voor al onze Dealers.

En natuurlijk hadden we ook weer de fraaie zomercadeautjes voor alle dakdekkers.

Van onze Wédéflex Dealer Udo Uden bv kregen we een prachtige fiets, die onze versleten bedrijfsfiets perfect kon vervangen!