klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Established door 3-fasen projectbegeleiding

Fase 1: Initiatieffase

 • Door Wédéflex geaccordeerde bestekteksten voor een dakbedekkingsconstructie via Bestekcheck®, een service die online wordt aangeboden, zijn op voorhand verzekerd in de Wédéflex Verzekerde Garantie die na oplevering van het werk wordt verstrekt.

 • Door Wédéflex of de Wédéflex Established Dealers uitgebrachte en door Wédéflex geaccordeerde renovatieadviezen zijn op voorhand verzekerd in de Wédéflex Verzekerde Garantie die na oplevering van het werk wordt verstrekt.

 • De technische afdeling van Wédéflex ondersteund de dakeigenaar, architecten of adviseurs met:
  • het maken van bouwfysische berekeningen
  • het maken van windbelastingsberekeningen.

Fase 2: Realisatiefase

 • Het dakbedekkingssysteem wordt gerealiseerd door de Wédéflex Established Dealers, die gecertificeerd zijn conform BRL 4702 (KOMO procescertificatie).

 • Wédéflex dakbedekking wordt verwerkt door goed opgeleide en getrainde Wédéflex Established Verwerkers.

 • Wédéflex begeleidt en inspecteert het werk tijdens uitvoering en bij oplevering.

Fase 3: Prestatiefase

 • Wédéflex en de Wédéflex Established Dealers zijn door middel van de Wédéscan systematiek in staat dakmanagementinformatie aan opdrachtgevers/dakeigenaren te verstrekken. Wédéscan is een conditiemeting op basis van de NEN 2767 waarmee op objectieve wijze de conditie van dakbedekkingen wordt vastgelegd in een elektronisch dossier. Dit dossier is ook te allen tijde toegankelijk voor de dakeigenaar.