klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Established door milieuvoordelen

 • Wédéflex dakbanen voldoen aan de milieutechnische eisen ten aanzien van samenstelling en uitlooggedrag als gesteld in het Besluit bodemkwaliteit. Voor Wédéflex is op basis van BRL 9327, “Milieuhygiënische kwaliteit van bitumineuze afdichtingmaterialen” door Kiwa een NL BSB-product-certificaat verleend onder certificaatnummer K21915. Dit certificaat is eveneens erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (database Bodem+).

 • Wédéflex Duurzame Daksystemen is in het bezit van een milieuzorgsysteemcertificaat volgens NEN-EN-ISO 14001.

 • Wédéflex is in het bezit van de BDA Verklaring. Hierin verklaart BDA op basis van onderzoek dat Wédéflex een optimale bijdrage levert aan de duurzame functionaliteit van baanvormige dakbedekking. Daarin zijn beoordeeld de onderwerpen duurzame functionaliteit, CE-markering, kwaliteitssysteem, klachtenafhandeling, weerstand tegen windbelasting en Milieuzorg (recycling, milieuprofiel (LCA), milieuzorgsysteem).

 • Wédéflex dakbanen zijn voor 100% recyclebaar (gesloten keten).

 • Wédéflex is aangesloten bij BRN (Bitumen Recycling Nederland).

 • Het Wédéflex productieproces is energiezuinig. Bovendien zijn in het productieproces alle voorzieningen getroffen voor afvalwaterzuivering en luchtfiltering.

 • Indien nodig, is een met Wédéflex uitgevoerd dak eenvoudig te renoveren d.m.v. het aanbrengen van een nieuwe laag Wédéflex. Daarbij gaan de lagen onderling een synergie aan die leidt tot een sterker en nog duurzamer daksysteem. Dit kan een aantal malen herhaald worden. Dit betekent dat de oorspronkelijke dakbanen pas na decennia verwijderd hoeven te worden (ter recycling worden aangeboden). Dit biedt, ten opzichte van het keer op keer verwijderen en opnieuw aanbrengen van een nieuwe dakbedekking, een belangrijke CO2 winst.

 • De Wédéflex organisatie is vertegenwoordigd in de stichting Dak & Milieu.

 • Wédéflex dakbedekkingssystemen voldoen aan de conclusies zoals gesteld in het rapport “Afkomend regenwater van bitumen daken” Tauw / Stichting Dak & Milieu april 2009.Dit betekent dat het regenwater van bitumineuze Wédéflex dakbanen niet anders hoeft te worden behandeld worden dan andere typen daken.

 • Wédéflex levert dakbedekking die een zuiverende werking voor de atmosfeer heeft, zoals Wédéflex Olivijn (CO2-reductie) en Wédéflex Coloractive (dakcoating voor het omzetten van CO2, NOx). 

 • Het extra isoleren van uw dak en het daarop aanbrengen van een dakbedekkingssysteem met Wédéflex Mineral Ultra White valt onder de specifieke regelingen van "De Energielijst 2015". In 'Isolatie voor bestaande constructies (210403)' is aangegeven dat de omschrijving van isolatie van bestaande constructies is uitgebreid met witte dakbedekking. Witte dakbedekking vermindert de koellast van gebouwen. Indien wordt geïnvesteerd in het na-isoleren van bestaande daken van bedrijfsgebouwen in combinatie met witte dakbedekking, kan een bedrag van € 30 per m2 in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA)