klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X
Moet de Wédéflex dakbedekking altijd door een Wédéflex Established Dealer worden aangebracht?

In principe mag Wédéflex dakbedekking door elk dakbedekkingsbedrijf worden verwerkt. Het is echter wel ons advies daken door één van de Wédéflex Established Dealers te laten aanbrengen. Dit zijn gecertificeerde en gespecialiseerde bedrijven met goed opgeleid personeel. Daarnaast verstrekken wij alleen bij uitvoering door een Wédéflex Established Dealer de unieke Wédéflex Verzekerde Garantie. Deze all-in Verzekerde Garantie houdt in dat zowel materiaal als uitvoering volledig verzekerd zijn.

Wat gebeurt er met de garantie van een dak wanneer de Wédéflex Established Dealer gedurende de garantieperiode failliet gaat?

De garantie blijft te allen tijde van kracht. Bij de Wédéflex Verzekerde Garantie zijn zowel faillissement van Wédéflex zelf als de Wédéflex Established Dealer meeverzekerd.

Is het in het kader van de Verzekerde Garantie een verplichting een onderhoudscontract af te sluiten op een Wédéflex dak?

Het is vanuit de verzekering verplicht om het dak te onderhouden (goed huisvaderlijk gedrag). De levensduur van een dak wordt met regelmatig onderhoud altijd verlengd. Het is niet verplicht het onderhoud in een contract vast te leggen, maar wel heel verstandig en vooral om dat te doen bij het bedrijf dat het dak ook heeft aangelegd. Als geen ander kennen zij het dak en zullen adequaat op mogelijke onregelmatigheden kunnen reageren.

Komen de Wédéflex adviseurs ook tijdens de uitvoering inspecteren?

Ja, uitvoeringsinspecties maken deel uit van de 3-fasen begeleiding. De Technisch Adviseurs van Wédéflex komen steekproefsgewijs controleren of de uitvoering conform de verwerkingsvoorschriften geschiedt. Wilt u zeker zijn van een inspectie? Maak dan een afspraak met één van onze Technisch Adviseurs.

Wat onderscheidt de Wédéflex dakbedekking van alle andere dakbedekkingmaterialen?

Kort en goed: de bewezen levensduur van 34 jaar (BDA Levensloopverklaring), een meer dan uitstekende Verzekerde Garantie die de dakeigenaar ontzorgt van alle mogelijke dakproblemen en een vakkundige uitvoering door zorgvuldig geselecteerde dakbedekkingsbedrijven.

Is bitumen niet slecht voor het milieu?

De zorg voor mens, natuur en milieu is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Elke beslissing die je neemt, maakt verschil. Samen zorgen ze voor de grote verandering. In dat kader is het goed om te weten dat bitumen dakbedekking het enige materiaal voor het platte dak is dat via een certificaat kan aantonen dat uitloging van schadelijke stoffen verwaarloosbaar is. Daarmee is het ook het enige afdichtingsmateriaal dat voldoet aan de strenge Nederlandse samenstelling- en uitloogeisen van het Besluit bodemkwaliteit. Dat geeft niet alleen het goede gevoel van het daadwerkelijk ondersteunen van duurzaamheid, maar scheelt ook nog eens in de kosten.

Welke mogelijkheden heeft Wédéflex voor prestatiecontracten?

Binnen de diverse garantiemogelijkheden die Wédéflex biedt, kennen wij pasklare oplossingen voor langere periodes van prestatie van onze daken. Pasklaar inpasbaar in PPS, DBM of andersoortige projecten waarin prestaties en/of langere onderhoudsverplichtingen dan de standaard 10 jaar geleverd moeten worden.

Hoe kan de conditie van de dak(en) gemonitord worden?

Met het softwareprogramma Wédéscan meten wij de conditie conform NEN 2767. Met het programma leggen wij daarnaast ook alle dakrelevante gegevens vast, zodat u als dakeigenaar op elk gewenst tijdstip al deze informatie via www.wedescan.nl kunt opvragen.

Mag er water op het dak blijven staan?

Onze Wédéflex Verzekerde Garantie kent een ruime keuringseis als het gaat om de hoeveelheid stagnerend water op een dakbedekking. Als fabrikant van een renovatieproduct weten wij als geen ander dat er bijna geen daken zijn waar geen water blijft staan.