klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Milieu & Regelgeving

Vanuit een consequent doorgevoerde duurzaamheidsfilosofie neemt de aandacht voor het milieu al decennia een centrale rol in bij de Wédéflex organisatie. Sinds 1999 heeft die betrokkenheid zijn weerslag gekregen in het behalen van het NEN-EN-ISO 14001 Milieuzorgsysteem certificaat.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan de verplichtingen voortvloeiend uit de wet- en regelgeving inzake milieu, maar bij Wédéflex gaat de aandacht voor milieu nog een stap verder. Wédéflex Established geeft dit beleid gestalte door:

 • het stimuleren van innovaties met betrekking tot de producten en dienstverlening
 • bij het innoveren van producten en diensten de relevante milieuaspecten een belangrijke plaats te laten innemen
 • het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten vanuit het oogpunt van het voorkomen van milieuvervuiling, of het verbeteren van milieuprestaties
 • het kwalificeren van de milieubelasting van haar producten en diensten
 • het bieden van vorming en opleiding aan het Wédéflex-Team ten aanzien van vakkennis en kwaliteit- en milieuzorg.

Verder baseren wij onze nieuwbouw- en renovatieadviezen behalve op een gedegen dakkennis en ervaring ook op de ons bekende milieuaspecten.

Is de keuze voor Wédéflex een milieuverantwoorde keuze? Ons antwoord daarop is een volmondig ja! Dat mag blijken uit de navolgende aspecten:

 • Gecertificeerd Milieumanagementsysteem op basis van Certificaat NEN-EN-ISO 14001
 • BDA Verklaring inzake duurzame functionaliteit
 • NL BSB productcertificaat K21915 (BRL 9327). "Milieuhygiënische kwaliteit bitumineuze afdichtingsmaterialen" in het kader van Besluit bodemkwaliteit voor samenstellingswaarden en emissiewaarden
 • Wédéflex is lid van BRN (Bitumen Recycling Nederland) en van Stichting Dak en Milieu
 • Wédéflex dakbanen zijn 100% recyclebaar (gesloten keten). Hiervoor beschikken wij over een operationele en zeer geavanceerde recyclinginstallatie. Dakbanen, snij- en productieafval worden hierin omgevormd tot recyclaat dat geschikt is om ingevoerd te worden in de productiestraat van Wédéflex dakbanen
 • Storten van bitumen dakbedekking is niet meer toegestaan en bovendien niet nodig: bitumen dakafval kan en wordt tegenwoordig hoogwaardig gerecycled. Het bitumen wordt bijvoorbeeld hergebruikt in nieuwe dakbanen of in bitumen asfalt. Ook oude Wédéflex daken kunnen zo worden gerecycled. Hiervoor werken wij samen met BRN
 • Ten aanzien van de recycling bestaat de mogelijkheid tot het verstrekken van een wederzijdse terugnamegarantie.