klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Waarom Wédéflex?

Daksystemen van Wédéflex Duurzame Daksystemen voldoen aan alle kwaliteitsvoorwaarden en eisen die door het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en de certificeringinstanties worden voorgeschreven. Sterker nog, we stellen zoveel vertrouwen in de duurzaamheid van onze producten dat we de lat hoger hebben gelegd en strengere service- en kwaliteitseisen zijn gaan stellen: de Wédéflex Established-norm.

Onder de noemer: “Resultaten uit het verleden, een waarborg voor de toekomst”, bewijzen we dat onze Wédéflex Established Dealers in het verleden meer dan uitstekende resultaten hebben geboekt met onze producten. Onafhankelijk onderzoek op oude daken leert dat opdrachtgevers uitstekend tevreden zijn over de prestaties van deze Wédéflex daken.

Voor de opdrachtgevers levert Wédéflex de volgende bewijzen:

  1. ‘Established’ conform BRL 1511
    Als eerste en enige is Wédéflex in het bezit van een KOMO certificaat, waarin KIWA verklaart dat Wédéflex voldoet aan het gestelde in BRL 1511 en het predikaat "Established" dan ook officieel mag voeren.
  2. ‘Established’ door bewezen langere levensduur
    BDA Dakadvies concludeert in zowel 1997, 2003 als 2008 dat Wédéflex producten een levensduurverwachting van meer dan 30 jaar bezitten (afhankelijk van de stabiliteit van de ondergrond). PRC Bouwcentrum doet dezelfde uitspraak in een onderzoek in 2000 naar de duurzaamheid van diverse daken met de speciale Wédénop onderlaag. Ten slotte verklaart BDA in de Levensloopverklaring (2014) een bewezen levensduur van 34 jaar.
  3. ‘Established’ door milieubijdrage
    Wédéflex beschouwt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid een concrete bijdrage aan een duurzaam milieu te leveren. Dit heeft geleid tot de opzet van een uitgebalanceerd milieuzorgsysteem voor de fabricage, de toepassing en het hergebruik van onze producten. Wédéflex is als één van de weinige producenten in het bezit van de BDA Verklaring en de (milieuzorg)-certificaten volgens NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Het voldoen aan de samenstellings- en emissiewaarden uit het Besluit bodemkwaliteit is onderbouwd met het NL-BSB certificaat K21915. Tot slot is Wédéflex actief lid van Stichting Dak en Milieu en BRN (Bitumen Recycling Nederland) en verstrekt zij wederzijdse terugnamegarantie.