klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X
Terug naar Nieuws

PRODUCT IN THE SPOTLIGHT

HET WÉDÉFLEX ASSORTIMENT: ZELFKLEVENDE PRODUCTEN

Sinds de invoering van de norm NVN 6050 (Voornorm) in 2006, die in 2008 de definitieve norm NEN 6050 werd, heeft de ontwikkeling van zelfklevende materialen en aanverwante producten zoals lijmprimers een grote vlucht genomen. De hele dakenbranche kwam hierdoor in een proces van ontwikkeling en gewenning terecht en inmiddels zijn zelfklevende materialen niet meer weg te denken.

De naam van de norm NEN 6050 luidt: “Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken – Gesloten dakbedekkingssystemen.”

Opdrachtgevers, adviseurs, voorschrijvende instanties en verzekeringsmaatschappijen eisen dat er conform NEN 6050 wordt gewerkt, uiteraard om het risico op brand en gevolgschade door dakbedekkingswerkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen.

De afgelopen 10 à 12 jaar heeft er een omslag plaatsgevonden in het ontwerpen en detailleren van dakbedekkingsconstructies en het ontwikkelen van dakbedekkingssystemen. Wédéflex Duurzame Daksystemen heeft vanaf het ontstaan van de norm materialen en producten ontwikkeld die continu worden gemonitord en indien nodig aangepast. Daarnaast hebben wij de betreffende medewerkers van alle Established Dealers opgeleid, om de zelfklevende materialen op de juiste wijze te kunnen verwerken.

Juist van het uitvoerend personeel op het dak is de laatste jaren veel gevraagd, zeker wat betreft het plannen en beter afstemmen van de werkzaamheden. Zo kunnen de werkzaamheden nog beter uitgevoerd worden wat ten goede komt aan de uiteindelijke kwaliteit van de nieuwe dakbedekkingsconstructie. Onze ervaring leert dat het werken met zelfklevende materialen van alle betrokkenen flexibiliteit in het tijdstip van verwerken en serieuze aandacht voor hechting en waterdichte aansluitingen vraagt. Dit vraagt van de medewerkers vaak een andere aanpak dan vóór de invoering van NEN 6050. Temperatuur en vochtigheid zijn tenslotte van grote invloed op het verwerken en de uiteindelijke hechting van zelfklevende materialen.

Zoals gezegd hebben wij inmiddels een uitgebreid assortiment zelfklevende materialen en aanverwante producten. Dit artikel beschrijft de verschillende materialen, opgesplitst in onderlagen, toplagen en specials (aanverwante producten).

WÉDÉFLEX ZELFKLEVENDE ONDERLAGEN

Wédébase ZK
Wédébase ZK is een onderlaag van éénzijdig met speciaal bitumen gecacheerde combinatiedrager. Deze laag op zich is geen zelfklevende laag maar een onderlaag die speciaal ontwikkeld is voor de toepassing van zelfklevende toplagen in een tweelaags mechanisch bevestigd of losliggend geballast dakbedekkingssysteem. De overlappen van de Wédébase ZK worden los gehouden en de overlappen van de toplaag worden geföhnd.

Een demonstratie van het aanbrengen overlapaansluiting van Wédémec ZK.Wédémec ZK
Wédémec ZK is een onderlaag van universeel gemodificeerd gebitumineerd polyestermat, voorzien van een zelfklevende onderzijde. De bovenzijde is voorzien van een wegbrandfolie, de onderzijde van een siliconenfolie die verwijderd dient Toepassing stroken Wédémec ZK als eerste strook ter plaatse van een randdetail.te worden waardoor de baan volledig zelfklevend wordt.

Deze laag wordt veelal toegepast wanneer een brandgevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan als er volgens de brandmethode wordt gewerkt. Bijvoorbeeld bij dakdetails komt het voor dat Toepassing stroken Wédémec ZK als eerste strook ter plaatse van een randdetail.tussen de samenstellende onderdelen kieren en naden aanwezig zijn. Dergelijke kieren kunnen tot brandgevaarlijke situaties leiden omdat de daarachter liggende materialen en/of isolaties brandbaar zijn. In die gevallen is de toepassing van Wédémec ZK de ideale oplossing om de ondergrond te dichten. Ook wordt deze laag veel toegepast als tijdelijke noodlaag na sloopwerkzaamheden van bestaande dakbedekkingsconstructies.

Een praktijkvoorbeeld van Wédédefend Bicover ZK.Wédédefend Bicover ZK
Wédédefend Bicover ZK is een dampremmende laag met een drager van polyester. Deze laag is voorzien van zelfklevende bitumen aan de onderzijde en snel smeltende bitumenstrepen aan de bovenzijde voor een partiële hechting van thermische isolatieplaten. De snel smeltende bitumenstrepen aan de bovenzijde zijn voorzien van een wegbrandfolie. De onderzijde is voorzien van een siliconenfolie die verwijderd dient te worden waardoor de baan volledig zelfklevend wordt.

Deze laag is vooral geschikt als zelfklevende, dampremmende laag maar daarnaast ook als kleeflaag voor de thermische isolatie deel uitmakend van integraal duurzame dakbedekkingsconstructies wanneer het complete dakbedekkingssysteem moet worden gekleefd. De bitumineuze kleefstrepen aan de bovenzijde kunnen met een brander worden geactiveerd waarna direct de daarvoor geschikte isolatieplaten kunnen worden gelegd en aangedrukt.

Wédédefend Bicover ZK kan desgewenst ook extra van een aluminium inlage worden voorzien. De benaming wordt dan Wédédefend Alu Bicover ZK.

Toepassing Wédédefend Alu ZK als dampremmende laag op een gebogen dakvlak.Wédédefend Alu ZK
Wédédefend Alu ZK is een dampremmende laag met een wapening van polyester / glas / aluminium laminaat, voorzien van zelfklevende bitumen aan de onderzijde. De bovenzijde is glad en zilverkleurig en de onderzijde is voorzien van een siliconenfolie die verwijderd dient te worden waardoor de baan volledig zelfklevend wordt. Deze dunne zelfklevende laag hecht uitstekend (ook zonder primer) aan diverse ondergronden en onderling. Steeds vaker wordt de eis “luchtdicht” gesteld, vooral in het kader van passief energie of energieneutrale gebouwen. Met Wédédefend Alu ZK kan aan deze eis eenvoudig worden voldaan. Door de toepassing van een gestabiliseerde polyestermat is de rol mechanisch sterk en stabiel. De hoge dampdiffusieweerstand maakt ook de toepassing in dakconstructies met hogere binnenklimaatcondities mogelijk.

De overlappen onderling zijn zelfklevend uit te voeren. Als deze laag tevens dienst moet doen als noodlaag adviseren wij de overlappen voor volledige zekerheid te dichten door middel van de föhnmethode.

Wanneer een Wédéflex zelfklevende toplaag wordt aangebracht op bijvoorbeeld de onderlaag Wédébase ZK wordt volledige hechting verkregen door het aandrukken van de toplaag met een zware roller.

WÉDÉFLEX ZELFKLEVENDE TOPLAGEN

Een demonstratie van het aanbrengen overlapaansluiting van Wédéflex D4 ZK.Wédéflex D4 ZK
Wédéflex D4 ZK is een zelfklevende dakbaan van topkwaliteit met composiet inlage, bestaande uit polyestermat, glasvlies en polyestermat. Wédéflex D4 ZK wordt toegepast als toplaag en/of Het aandrukken van de toplaag Wédéflex D4 ZK door middel van een zware roller.afwerkstrook bij integraal duurzame dakbedekkingssystemen waar zonder open vuur moet worden gewerkt. De bovenzijde is voorzien van de typerende Wédéflex talkprint. De siliconenfolie aan de onderzijde dient verwijderd te worden waardoor de baan volledig zelfklevend wordt. Het dichten van de overlappen onderling gebeurt met behulp van de föhnmethode.

Toepassing van de toplaag Wédéflex D4 No Roots ZK op de onderlaag Wédébase ZK.Wédéflex D4 No Roots ZK
Wédéflex D4 No Roots ZK is een wortelwerende, zelfklevende dakbaan met composiet inlage, bestaande uit polyestermat, glasvlies en polyestermat. Wédéflex D4 No Roots ZK wordt toegepast als wortelwerende toplaag en/of afwerkstrook deel uitmakend van integraal duurzame dakbedekkingssystemen onder intensieve en extensieve daktuinafwerkingen waarbij zonder open vuur moet worden gewerkt. De bovenzijde is voorzien van de typerende Wédéflex talkprint. De siliconenfolie aan de onderzijde dient verwijderd te worden waardoor de baan volledig zelfklevend wordt. Het dichten van de overlappen onderling gebeurt met behulp van de föhnmethode. Daar waar een overlapverbinding wordt gemaakt met de zelfklevende laag, bijvoorbeeld bij een dwarsoverlap of bij doorgesneden banen, moet de verbinding worden afgedekt met een geföhnde strook Wédéflex D4 No Roots, minimaal 200 mm breed.

Toepassing van de toplaag Wédéflex Mineral ZK op de onderlaag Wédébase ZK.Wédéflex Mineral ZK
Wédéflex Mineral ZK is een zelfklevende dakbaan van topkwaliteit met composiet inlage, bestaande uit polyestermat, glasvlies en polyestermat, afgestrooid met leislag. Deze dakbaan is uitermate geschikt voor esthetische toepassingen. Wédéflex Mineral ZK wordt toegepast als toplaag en/of afwerkstrook deel uitmakend van integraal duurzame dakbedekkingssystemen waarbij zonder open vuur moet worden gewerkt. De bovenzijde is voorzien van grijze leislag. De siliconenfolie aan de onderzijde dient verwijderd te worden waardoor de baan volledig zelfklevend wordt. Het dichten van de overlappen onderling gebeurt met behulp van de föhnmethode of met de koude kleefstof Wédékal 8.

Toepassing van afwerkstroken van Wédéflex Mineral Ultra White ZK.Wédéflex Mineral Ultra White ZK
Wédéflex Mineral Ultra White ZK is een zelfklevende dakbaan van topkwaliteit met composiet inlage, bestaande uit polyestermat, glasvlies en polyestermat, afgestrooid met ultra witte leislag. Deze dakbaan is uitermate geschikt voor toepassingen waar zonnereflectie vereist wordt. Wédéflex Mineral Ultra White ZK wordt toegepast als toplaag en/of afwerkstrook deel uitmakend van integraal duurzame dakbedekkingssystemen waarbij zonder open vuur moet worden gewerkt en waar een hoge reflectiewaarde van de zonnewarmte moet worden behaald. De dakbaan combineert hoog vermogen om zonlicht te reflecteren (66%) aan een hoge infrarood emissiviteit (90%), zodat overdag minder warmte wordt geabsorbeerd en gedurende de nacht de warmte snel wordt afgevoerd.
De hoge reflectie verlaagt bovendien de oppervlaktetemperatuur van de dakbaan. De temperatuurverlaging en de hoge reflectie kunnen tevens de prestaties van op de dakbedekking geplaatste fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-panelen) verbeteren.

De bovenzijde is voorzien van reflecterende, ultra witte leislag. De siliconenfolie aan de onderzijde dient verwijderd te worden waardoor de baan volledig zelfklevend wordt. Het dichten van de overlappen onderling gebeurt met behulp van de föhnmethode.

Aanzicht van de fijne minerale korrel van Olivijn op Wédéflex Olivijn ZK.Wédéflex Olivijn ZK
Wédéflex Olivijn ZK is een zelfklevende dakbaan van topkwaliteit met composiet inlage, bestaande uit polyestermat, glasvlies en polyestermat, afgestrooid met leislag van Olivijn. Wédéflex Olivijn ZK wordt toegepast als toplaag en/of afwerkstrook deel uitmakend van integraal duurzame dakbedekkingssystemen waarbij zonder open vuur moet worden gewerkt. Naast de esthetische functie biedt de dakbaan een hoger vermogen om CO2 te neutraliseren. De toepassing van Olivijn als milieuverantwoord afstrooimiddel op dakbedekking is dan ook logisch. Olivijn is een natuurlijk mineraal dat het broeikasgas koolstofdioxide CO2 afvangt en omzet in onschadelijk zand, water en magnesiumcarbonaat. 1 kg Olivijn kan 1,25 kg CO2 opnemen. De snelheid waarmee dit gebeurt, hangt van een aantal factoren af. Een kleine vergruisde korrel Olivijn neemt CO2 sneller op dan een grote kiezel. Daarnaast spelen ook luchtvochtigheid en temperatuur een rol in het omzettingsproces.

De bovenzijde is voorzien van een fijne minerale korrel van Olivijn. De siliconenfolie aan de onderzijde dient verwijderd te worden waardoor de baan volledig zelfklevend wordt. Het dichten van de overlappen onderling gebeurt met behulp van de föhnmethode.

Toepassing van de toplaag Wédéflex D3 ZK.Wédéflex D3 ZK
Wédéflex D3 ZK is een 3 mm zelfklevend membraam, samengesteld uit een elasto-plastomeer compound, voorzien van een unieke composiet inlage, bestaande uit tussen twee polyestermatten gevat glasvlies, afgestrooid met antraciet microgranulaat. Wédéflex D3 ZK wordt met name toegepast als eenlaags mechanisch bevestigd duurzaam dakbedekkingssysteem waarbij zonder open vuur moet worden gewerkt. De bovenzijde is voorzien van antraciet microgranulaat. De siliconenfolie aan de onderzijde dient verwijderd te worden waardoor de baan volledig zelfklevend wordt. Het dichten van de overlappen onderling gebeurt met behulp van de föhnmethode.

Aanzicht van een dakvlak uitgevoerd met Wédéflex D3 Diamond ZK.Wédéflex D3 Diamond ZK
Wédéflex D3 Diamond ZK is een 3 mm zelfklevend membraam, samengesteld uit een elasto-plastomeer compound, voorzien van een unieke composiet inlage, bestaande uit tussen twee polyestermatten gevat glasvlies, afgestrooid met diamond-look microgranulaat. Wédéflex D3 Diamond ZK wordt met name toegepast als éénlaags mechanisch bevestigd duurzaam dakbedekkingssysteem waarbij zonder open vuur moet worden gewerkt en waar hoge eisen worden gesteld aan de esthetische functie.
De bovenzijde is voorzien van zwarte diamond-look microgranulaat. De siliconenfolie aan de onderzijde dient verwijderd te worden waardoor de baan volledig zelfklevend wordt. Het dichten van de overlappen onderling gebeurt met behulp van de föhnmethode.

WÉDÉFLEX ZELFKLEVENDE SPECIALS

Het aanbrengen van Wédé-Indever ZK op de bouwkundige ondergrond.Wédé-Indever ZK
Wédé-Indever ZK is de lijmprimer voor het aanbrengen van zelfklevende Wédéflex dakbanen en afwerkstroken. Om een goede, duurzame hechting van de zelfklevende dakbedekking op de ondergrond te kunnen garanderen, is een goede Wédé-Indever ZK kan ook worden aangebracht met behulp van de spuitmethode.voorbereiding noodzakelijk. Daarnaast moet de verkleving tot stand kunnen komen onder alle in Nederland gebruikelijke klimatologische omstandigheden. Daarvoor is deze speciale lijmprimer ontwikkeld. De hechting aan de aanwezige kleeflaag van de dakbedekking berust op het aangaan van een verbindingsreactie met Wédé-Indever ZK. Het bereiken van de eindsterkte van de verbinding vraagt een bepaalde tijd. De omgevingstemperatuur beïnvloedt de tijdsduur. Algemeen kan worden gesteld dat de eindsterkte wordt bereikt na 24 uur. Vanwege de samenstelling van Wédé-Indever ZK ontstaat een goede aanvangshechting, waardoor het zelfklevend aanbrengen van de dakbedekking snel en prettig werkt. Wédé-Indever ZK kan op de ondergrond worden aangebracht met een kwast, een vachtroller of door middel van de spuitmethode met drukvat en pistool. Bij sterk zuigende ondergronden kan het noodzakelijk zijn de primerlaag nogmaals aan te brengen. De droogtijd van de primer is gemiddeld 10 tot 15 minuten. Wanneer de zelfklevende dakbedekking pas na uren wordt aangebracht moet de hechtingsreactie gecontroleerd en indien nodig de primerlaag opnieuw aangebracht worden.

Zoals al eerder gezegd zijn temperatuur en vochtigheid van grote invloed op het verwerken en de uiteindelijke hechting van zelfklevende materialen.

Wédékal ZK
Wédékal ZK is een koud verwerkbare, vezelversterkte bitumen daklijm. Deze koude kleefstof wordt toegepast bij het verkleven van Wédéflex dakbanen rondom dakdetails en bij het maken van overlapverbindingen tussen dakbanen onderling. Speciaal geschikt voor toepassing bij de kopse overlappen van gemineraliseerde zelfklevende dakbanen. De Wédékal ZK wordt aangebracht met behulp van een speciale troffel.