klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X
Terug naar Nieuws

ESTABLISHED PROJECTEN

WÉDÉFLEX ESTABLISHED PRODUCTINSPECTIES

Wédéflex heeft een lange historie, ook als het gaat om het monitoren van de prestatie van producten. Met regelmaat inspecteren onze Technisch Managers daarom oude daken. Maar ook laten wij de daken door derden inspecteren.

Het onafhankelijke BDA heeft onze opdracht aanvaard om het levensduuronderzoek naar oude Wédéflex daken opnieuw te verrichten. Daarop heeft BDA, volgens de regels zoals die zijn opgesteld in de bijlage Established Products van BRL 1511, onze dakbedekking aan inspecties onderworpen. Inmiddels zijn de inspecties van de oude daken in volle gang. In dit artikel geven we u inzicht in de bevindingen bij vier van deze inspecties.

OBS OP ’E DOBBE TE HALLUM

Project: OBS Op ’e Dobbe Hallum
Wédéflex Dealer: Witteveen Dakrendement % BV Drachten
Jaar: 1994

Een project met Wédéflex Mineral, want ook dit product wordt meegenomen in het Duurzaamheidsonderzoek. Het dak is in 1994 gemaakt. Hier is de dakbedekkingsconstructie als volgt: op een spaanderplaat dakbeschot is 50 mm EPS aanwezig. Daarop ligt de oorspronkelijke bitumineuze dakbedekking. Door Witteveen is de Wédébase mechanisch bevestigd en vervolgens de toplaag Wédéflex Mineral aangebracht.

RACKETHAL TE ASSEN

Project: Rackethal Assen
Wédéflex Dealer: DNN-Groep bv
Jaar: 1982

In 1982 op een bijzondere manier uitgevoerd door het toenmalige Alika Nederland, de voorloper van DNN-Groep bv. Ter plaatse van de overlappen zijn eerst stroken Wédéflex D4, dik 3 mm mechanisch bevestigd. Vervolgens is de toplaag Wédéflex D4 4 mm gestuikt gebrand op deze strook. Destijds durfde geen enkele collega leverancier het aan om het op deze manier te laten maken. Blijkbaar is deze wijze van uitvoeren, hoewel niet gebruikelijk, toch uitstekend geweest, het dak functioneert nog steeds meer dan goed!


ZWEMBAD DE LOUWERT TE HENDRIK-IDO-AMBACHT

Project: Zwembad De Louwert Hendrik-Ido-Ambacht
Wédéflex Dealer: Oranjedak
Jaar: 1981

Deze Wédéflex D4 dakbedekking dateert van 1981. Bijzonder detail is dat de dakdekker die het indertijd zelf heeft gemaakt, tijdens de inspectie aanwezig is. Hij kan prachtig vertellen over hoe het destijds is gegaan. De werkzaamheden bestonden uit het overlagen van de bestaande dakbedekking: een dampremmende laag van gebitumineerd aluminium op het houten dakbeschot. Daarop is achtereenvolgens aanwezig een gebitumineerde kurkisolatie en de oorspronkelijke, drielaags gebitumineerde glasvliesbedekking. De overlappen werden toen nog met een voegspijker nagetroffeld. Dat is nu nog steeds goed te zien.


VAN WIJK LOGISTICS TE GIESSEN

Project: Van Wijk Logistics te Giessen
Wédéflex Dealer: Boko Dakbedekkers en Oranjedak
Jaar: 1998, 2006, 2017

Het betreft hier drie daken van onze transporteur (overigens zijn zij dat al sinds de oprichting van Wédéflex). In 1998 bouwde men een nieuw logistiek centrum in Giessen en verhuisde Van Wijk Logistics van Genderen naar Giessen. Het eerste dak is van het magazijn, dat destijds is gemaakt door Boko. De dakbedekkingsconstructie is achtereenvolgens staaldak, steenwolisolatie en een tweelaags mechanisch bevestigd Wédéflex systeem met een Wédéflex D4 toplaag. Sindsdien is het magazijn al twee keer te klein gebleken en steeds uitgebreid. Deze uitbreidingen zijn in 2006 en 2017 door Oranjedak uitgevoerd en hebben hetzelfde dakbedekkingssyteem.

Weer vier prachtige projecten waar de dakbedekking dagelijks het bewijs van kwaliteit levert. Van alle vier de projecten mag worden geconcludeerd dat de Wédéflex dakbedekking nog steeds in goede staat verkeert en er de eerstkomende jaren nog geen onderhoud nodig is.

Ook hier dus weer: The Proof is in the Experience!