klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X
Terug naar Nieuws

IN GESPREK MET

...EEN OPDRACHTGEVER VAN HET EERSTE UUR: NICO KUIJLAARS

Woningbouwcorporatie Woonpartners uit Helmond. De organisatie waar Nico Kuijlaars, inmiddels gepensioneerd, zich vele jaren voor ingezet heeft. Hij begon in 1979 als opzichter binnenwerkzaamheden bij wat toen nog Algemeen Belang heette. Hij heeft vanaf dat moment diverse fusies meegemaakt waaruit Woonpartners is voortgekomen. Bij woonpartners was Nico verantwoordelijk voor het beheer: preventief onderhoud en meerjarenplanning. Wédéflex heeft al die jaren meer dan prettig samen mogen werken met Nico. Een terug- en een vooruitblik.

Bedrijf: Woningbouwcorporatie Woonpartners uit Helmond
Naam: Nico Kuijlaars
Functie: (Voormalig) Werkvoorbereider

“Je bent er voor de huurders. Wij zijn hun partners in wonen. Dat is de kracht van Woonpartners Helmond. Deze missie heeft de directeur van Woonpartners Helmond dan ook altijd kracht bijgezet. Het was mijn taak om de woningen extern in optimale staat te houden. En dat heb ik al die jaren met uitermate veel plezier gedaan.”

“Je kunt appels niet met peren vergelijken”
“Ik kwam rond 1983 voor het eerst in aanraking met de producten van Wédéflex. Ik werkte toen met een bouwbedrijf uit de regio samen dat erkend leverancier was van Wédéflex daksystemen. Zij promootten de producten sterk: het waren uitermate duurzame systemen die ook goed opgeleverd werden. Met een gerust hart kon ik de meerjarenplanning en -begroting op het gebied van dakbedekking doorschuiven naar 30 tot 35 jaar. Daar bespaar je flink geld mee. Onze keuze voor Wédéflex daksystemen was destijds puur een keuze voor kwaliteit. En ja, er waren ook goedkopere alternatieven op de markt. Maar die ontbeerden die kwaliteit.”

Veranderingen in de woningcorporatiebranche
“De schaalvergroting speelt natuurlijk een rol. Veel woningbouwcorporaties zijn - door fusies en overnames - enorm gegroeid. Het is dan uitermate belangrijk dat de afstand tussen de corporatie en de huurder niet te groot wordt. Daar moet je alert op zijn. Communicatie is cruciaal. Je moet weten wat er in de woningen, wijken en omgeving gebeurt. Op het gebied van technisch onderhoud zagen we, dat er steeds meer werkzaamheden uitbesteed werden. Dat deel van het werk van corporaties werd steeds meer financieel en steeds minder technisch aangestuurd. Technische kennis hadden ze daardoor steeds minder in eigen huis. Persoonlijk vind ik dat niet verstandig en ik denk ook dat het uiteindelijk een verkeerde keuze zal blijken.”

Lange samenwerking
“Als verantwoordelijke voor het extern beheer en onderhoud heb ik altijd zeer bewust gekozen voor investeren in langetermijnrelaties met leveranciers. Niet alleen met Wédéflex maar ook met bijvoorbeeld schilders- of liftbedrijven. Waarom? Omdat ik veel waarde hecht aan vertrouwen en aan verstand van zaken. Het vergt tijd en ervaring om beide goed te kunnen beoordelen. Inzoomend op Wédéflex hechtte ik allereerst veel belang aan de lange - gegarandeerde! - levensduur en de recyclebaarheid van hun producten. De producten gaan mee met hun tijd en worden steeds milieuvriendelijker, terwijl de levensduur gehandhaafd blijft. Dat is precies wat je zoekt. Daarnaast ben ik enthousiast over de toepasbaarheid. Omdat Wédéflex zo’n divers pakket aan producten en oplossingen biedt zijn deze toepasbaar op nagenoeg alle daken. De bestekken van Wédéflex waren altijd up-to-date en toegesneden op de specifieke situatie. Maatwerk dus.”

Veilig werken
“Veilig werken is natuurlijk superbelangrijk in de bouw. Samen met Wédéflex dachten we bij iedere dakbevestiging goed na over hoe we deze zo veilig en gezond mogelijk in konden richten. Weer een voorbeeld van hoe je als woningcorporatie prettig kunt samenwerken met leveranciers. Het draait vaak om de persoonlijke band. De klik. Als je daar allebei in investeert betaalt zich dat ook altijd uit. Voor beide partijen. Daar ben ik van overtuigd.”

Heel veel leven na pensionering
Dat Nico niet achter de geraniums zou gaan zitten was wel te verwachten. “Ik ben eigenlijk drukker dan ooit en dat bevalt goed. Ik ben secretaris van de biljartvereniging in Lieshout en ook van de werkgroep Buitengebied Laarbeek. Deze is verantwoordelijk voor het knotten van wilgen maar ook voor allerlei andere tuinwerkzaamheden buiten het centrum van Laarbeek. Daarnaast ben ik actief binnen het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en binnen de ledenraad van de Rabobank. Ik ben lid van het Lieshouts mannendispuut Morees en ik tennis ook nog zo’n twee à drie keer per week. Mijn vrouw en ik hebben daarnaast een grote tuin waar ik graag in werk en we hebben ook een fantastische dochter waar we graag tijd mee doorbrengen. Ik verveel me geen seconde.”