klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X
Terug naar Nieuws

IN GESPREK MET

...EEN OPDRACHTGEVER VAN HET EERSTE UUR: WIL GREGOOR

Gedurende het 40-jarig bestaan van Wédéflex, hebben we veel interessante mensen mogen ontmoeten. In deze rubriek laten we opdrachtgevers aan het woord die een belangrijke rol hebben vervuld in de historie van Wédéflex. We spreken deze keer met Wil Gregoor, voormalig projectleider planmatig onderhoud van Portaal te Nijmegen. Wil is sinds 2016 werkzaam als Bouwkundig Adviseur bij Condiplan.

Bedrijf: Portaal Nijmegen
Naam: Wil Gregoor
Functie: (Voormalig) Projectleider Planmatig Onderhoud

De mensen die ons een beetje kennen, weten dat we bij Wédéflex gecharmeerd zijn van mensen die dicht bij de praktijk staan. En als we het hebben over mensen uit de praktijk, dan hebben we nu ‘een echte’ te pakken.

Wil Gregoor is een zeer gewaardeerde relatie waar we bij Portaal Nijmegen altijd prettig mee samengewerkt hebben. Wil begon zijn carrière in 1971 bij een aannemersbedrijf en heeft daar, op jonge leeftijd, letterlijk op de werkvloer al kennisgemaakt met de vele facetten van de bouw.

Wil vertelt…
“Ja, ik heb in die periode absoluut veel geleerd. Ik moest toen nog in militaire dienst en heb na mijn dienstplicht de overstap gemaakt naar de corporatiewereld. Ik kwam als Medewerker Klachtonderhoud terecht bij Woningvereniging Nijmegen, een woningcorporatie met 12.000 verhuurbare eenheden in Nijmegen.

Al vrij snel werd mij gevraagd om als Opzichter meerdere nieuwbouwprojecten in de Benedenstad van Nijmegen te begeleiden en die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Het waren lastig te realiseren projecten, maar juist daarin zat voor mij de uitdaging. Het was een complexe bouw en ik kwam er toen achter dat juist die complexiteit mij aansprak. Niets was vanzelfsprekend en er moest continu gecorrigeerd en bijgestuurd worden. Die dynamische werkwijze was echt mijn ding, ik vond het heerlijk.

De nieuwbouw beviel mij dus goed. Maar halverwege de jaren tachtig deed de recessie zijn intrede, waardoor Woningvereniging Nijmegen een grote stap terug moest doen in haar nieuwbouw- en ontwikkelingsplannen. Er volgde een grote reorganisatie waarbij ik uiteindelijk kon aanblijven als Werkvoorbereider Planmatig Onderhoud op het bedrijfsbureau. Deze afdeling maakte in de daaropvolgende jaren een enorme groei door en ik werd Projectleider Planmatig Onderhoud.

Uiteindelijk pakte ik in 1997 deels ook de nieuwbouw weer op door Plan Arcus in Nijmegen volledig te begeleiden; een twee jaar durend en zeer uitdagend project van 160 woningen in Nijmegen.”

Veel mensen die we voor deze rubriek van DE REDAKTIE interviewen, geven aan dat de beginperiode in hun arbeidscarrière veelal een leerproces was. Pas later kwamen ze, op basis van die ervaringen tot bewuste keuzes. Hoe was dat bij u?
“Ja, dat is absoluut waar. Ik ben een praktijkman en ben in mijn beginperiode veel te weten gekomen door de ervaringen die ik opdeed. Natuurlijk kom je daarbij ook gevallen tegen waarvan je leert hoe het niet moet. Van nature ben ik behoorlijk precies, en daardoor hebben betrokken partijen snel in de gaten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Helaas zoeken sommige bedrijven de grenzen op en laten de touwtjes vieren om de kosten te drukken. Daar moet je als opdrachtgever op bedacht zijn. Mijn taak was ervoor te zorgen dat wat gebouwd werd, ook goed gebeurde.”

Portaal is voor Wédéflex al sinds jaar en dag een gewaardeerde relatie. Hoe is deze corporatie precies ontstaan?
“Portaal is een samenvoeging van diverse corporaties. Eind jaren negentig was een onrustige periode van fusies en reorganisaties in de corporatiewereld. Woningvereniging Nijmegen waar ik werkzaam was, ging destijds dan ook samen met AWBA uit Arnhem en niet veel later kwam daar het voormalig Gemeentelijk Woningbedrijf Leiden bij. Uiteindelijk voegde de zogeheten GENUA-Groep (Utrecht-Amersfoort) zich daar nog bij. Dat is het uiteindelijke Portaal geworden zoals we dat nu nog kennen, met ca. 60.000 verhuurbare eenheden.”

U staat te boek als iemand die veel kennis van daken heeft en stond zelfs binnen Portaal bekend als “de dakspecialist”. Hoe is dat zo gekomen?
“In principe moesten we bij Portaal allemaal allrounders zijn of worden, maar toch houd je je voorkeuren. De één heeft nu eenmaal wat meer met installaties en de ander met schilderwerk. Voor mij was het onderdeel dak altijd een interessante discipline. De materie gaat namelijk verder dan je denkt, denk bijvoorbeeld aan bouwfysica, detailleringen, wetgeving, brandaspecten, milieu, etc. En juist dat maakt het voor mij interessant. Ik ben me er volledig op gaan toeleggen, heb vele BDA-cursussen gevolgd en ben me gaan verdiepen in dakveiligheid.

De komst en toename van gebruiksdaken vond ik een verademing. Dakprojecten werden in de loop der jaren met de komst van groendaken en energieopwekking uit daken steeds ingewikkelder en voor mij dus leuker. Ik ben veel wijzer geworden, met name op het gebied van de kwaliteiten van dakbedekkingen. Er is erg veel aanbod en het viel niet altijd mee om door de bomen het bos te zien.”

Toch wordt er bij Portaal Nijmegen-Arnhem al sinds jaar en dag gekozen voor Wédéflex. Hoe is die keuze voor Wédéflex tot stand gekomen?
“Het is een gegeven dat het aanbod van dakbedekkingen op de Nederlandse markt enorm is. Binnen Portaal waren er destijds diverse collega’s die met Wédéflex werkten. Zij waren daar zo enthousiast over dat ik dat zelf ook weleens wilde ondervinden. De eerste projecten verliepen voor mij zo vlekkeloos, dat ik nooit meer van Wédéflex ben afgestapt.”

Wat is concreet het onderscheid ten opzichte van derden?
“De werkwijze van Wédéflex is beduidend anders; de open en eerlijke totaalbegeleiding van Wédéflex is echt uniek. Ik ben van mening dat een goede voorbereiding essentieel is. Wédéflex is een partij die alle tijd neemt om in de voorbereidingsfase gezamenlijk een goed plan te ontwikkelen en heeft hierin een scherp oog voor detail. Het plan werkten zij voor mij altijd volledig uit op papier, maar ze bleven ook gedurende het proces betrokken. Tijdens de uitvoering inspecteerden we samen de daken. Hiervan deed Wédéflex altijd uitgebreid verslag. Ook de oplevering van projecten deden we steeds gezamenlijk.

Wédéflex was en is, net als ik, altijd bezig met een continu verbeterproces. En ik denk dat dat de kern is van de match die ik had met Wédéflex.

Ook heel belangrijk: de meerwaarde van het werken met het Wédéflex Dealernetwerk betaalt zich altijd dubbel en dwars terug. Ongeacht welke Wédéflex Dealer de werkzaamheden verrichtte, de uitvoering was altijd van een bijzonder hoog niveau. Het zijn echte vakmensen.

Zoals gezegd; ik ben kritisch en vind dat een dak - en alles wat daarop aanwezig is - er strak uit moet zien en dat was bij Wédéflex altijd het geval. Verder heeft Wédéflex natuurlijk de unieke Verzekerde Garantie, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik daar nooit gebruik van heb hoeven maken!”

Kortom…
“De kwaliteit en de betrokkenheid van Wédéflex is iets wat ik altijd enorm heb gewaardeerd. We kwamen altijd tot een goed eindresultaat ongeacht het type dak. De samenwerking met Wédéflex geef ik dan ook met recht een dikke tien!

En het bewijs “the proof” van die dikke tien, ligt buiten. Alle daken die door de jaren heen met Wédéflex zijn gerealiseerd presteren nog steeds prima en liggen er strak bij. Het verwondert mij dan ook niet dat Wédéflex inmiddels zo’n lange bewezen levensduur heeft!”