klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X
Terug naar Nieuws

PRODUCT IN THE SPOTLIGHT

HET WÉDÉFLEX ASSORTIMENT: MINERAAL AFWERKINGEN

Dakbedekkingssystemen waaraan esthetische eisen worden gesteld worden veelal uitgevoerd met een gemineraliseerde toplaag. Deze toplagen zijn er in vele variaties en met diverse afwerkingen. Maar welke Wédéflex gemineraliseerde dakbanen zijn er nu eigenlijk allemaal verkrijgbaar? Wij zetten ze graag voor u op een rijtje.

Basisschool De Bron, Hengelo, Wédéflex Mineral.Wanneer kies je voor een gemineraliseerde dakbaan?
Gebouweigenaren, opdrachtgevers en/of architecten hechten waarde aan de esthetische kant van een plat- of flauw hellend dakvlak. Helemaal als delen van het complex - of rondom aanwezige hoogbouw - zicht hebben op die dakvlakken. Een onafgewerkt ‘zwart’ dak is dan vaak een no-go. Men kiest in dit soort situaties liever voor andere mogelijkheden. Gemineraliseerde dakbanen zijn dan een goede optie.
Het risico op vandalisme doet mensen ook eerder besluiten te kiezen voor een gemineraliseerde dakbaan. Denk hierbij aan laagbouw of aan schoolgebouwen. Logisch, want de minerale afwerking biedt bescherming tegen bijvoorbeeld glas dat op de dakbedekking gegooid wordt. Een gemineraliseerde dakbaan is namelijk iets minder gevoelig voor mechanische beschadigingen.

Sporthal Varenbeuk, Heerlen, Wédéflex Mineral.Voldoend aan alle vereisten
De gemineraliseerde Wédéflex dakbanen voldoen - net als al onze andere producten en systemen - aan alle nationale en Europese eisen en specificaties. Deze zijn vastgelegd in de volgende documenten:
• KOMO certificaten K91908/K7050 - Bouwbesluit/BRL 1511
• Prestatieverklaring Wédéflex Mineral - DoP in het kader van de Verordening bouwproducten/EN 13707
• NL BSB productcertificaat K21915 - Besluit bodemkwaliteit/BRL 9327

Zorgcentrum De Buitenhof,  Amsterdam, Wédéflex Mineral.Ons assortiment
Wédéflex duurzame dakbanen met een gemineraliseerde afwerking maken al bijna veertig jaar onderdeel uit van ons assortiment. We stellen ze nog eens uitgebreid aan u voor. En graag vermelden we vooraf dat we de toplagen Wédéflex Mineral, Wédéflex Mineral Ultra White, Wédéflex Olivijn en Wédéflex D3 (Diamond) ook in zelfklevende (ZK) uitvoering kunnen leveren.

Wédéflex Mineral (4646K24)

Sporthal De Weeren, Amsterdam, Wédéflex Mineral.Wédéflex Mineral is een dakbaan van APP-gemodificeerd bitumen met een composiet drager, bestaande uit polyestermat, glasvlies en polyestermat, afgestrooid met leislag/granulaat geschikt voor esthetische toepassingen.

Gebouw De Ploeg, Bergeijk, Wédéflex Mineral.De onderzijde is licht geprofileerd en voorzien van wegbrandfolie of texflamina (koud kleven).
De kleur van de standaard leislag is grijs. We leveren deze dakbaan echter ook in de kleuren zwart, rood, groen, bruin en in de zogenaamde ‘Diamond look’.

Marnix Academie, Utrecht, Wédéflex Mineral Zwart.Wédéflex Mineral wordt toegepast als toplaag. Deze maakt altijd deel uit van integraal duurzame dakbedekkingssystemen. Wédéflex Mineral is bij uitstek geschikt voor daken waarbij esthetiek een grote rol speelt. Wédéflex Mineral verwerk je door branden of koud kleven met Wédékal 7 of 8. Bij koud verkleven moet de onderzijde van de dakbaan voorzien zijn van texflamina.

Woningen Wandelmeent, Hilversum, Wédéflex Mineral Groen.De dakbaan wordt toegepast in mechanisch bevestigde en volledig of partieel gekleefde dakbedekkingssystemen.

Wédéflex Design (4646K24)

Wédéflex Design, patroon ‘Metselwerk’.

Wédéflex Design is in principe de Wédéflex Mineral dakbaan. Er is echter één verschil: de afstrooilaag van Wédéflex Design bestaat uit een keramische leislag. Deze wordt in een patroon aangebracht en dat patroon kan weer bestaan uit diverse kleurstellingen.

Wédéflex Design, patroon ‘Leien’, Rood-Bruin.De standaardkleuren van de keramische leislag zijn rood, groen, bruin en grijs. De standaard patronen zijn leien, shingles, metselwerk, pannen, camouflage, ruiten en schaakbord.

Wédéflex Design, patroon ‘Shingles rond’, Groen.We produceren de Wédéflex Design op aanvraag. Houd daarom rekening met een minimale afname en een langere levertijd.

Wédéflex Mineral Ultra White (4646K24)

Bedrijfscomplex Daalimpex Kloosterboer, Velsen, Wédéflex Mineral Ultra White.Wédéflex Mineral Ultra White is een dakbaan van APP-gemodificeerd bitumen met composiet drager. Deze bestaat uit polyestermat, glasvlies en polyestermat afgestrooid met ultrawitte leislag. Wédéflex Mineral Ultra White is uitermate geschikt voor toepassingen waar reflectie vereist is. We hebben deze voorzien van wegbrandfolie of texflamina (koud kleven). De kleur van de leislag is Ultra White.
Wédéflex Mineral Ultra White wordt toegepast als toplaag. Deze maakt altijd deel uit van integraal duurzame dakbedekkingssystemen. Met Wédéflex Mineral Ultra White realiseer je extra reflectie van zonlicht tezamen met hoge infrarood emissie. Overdag wordt er minder warmte geabsorbeerd en gedurende de nacht wordt warmte snel afgevoerd. De hoge reflectie verlaagt bovendien de oppervlakte­temperatuur van de dakbaan.
De temperatuurverlaging en de hoge reflectie (albedo) kunnen tevens de prestaties van op de dakbedekking geplaatste foto­voltaïsche zonnepanelen verbeteren. De SRI (Solar Reflectance Index) van deze dakbaan bedraagt 79%-81%.

Woningen De Haere, Almelo, Wédéflex Mineral Ultra White.De verwerkingsmethoden en toepassingssystemen van de dakbaan zijn gelijk aan Wédéflex Mineral.
Het ontwerp van het dak is belangrijk voor een hoge en langdurige reflectiewerking van Wédéflex Mineral Ultra White.
Het is belangrijk dat je plasvorming en vervuiling zoveel mogelijk voorkomt. Goed afschot en afvoer van hemelwater zijn daarom van essentieel belang.

Wédéflex Olivijn (4646K24)

Aanbrengen dakbedekkingssysteem met toplaag Wédéflex Olivijn.Wédéflex Olivijn is een dakbaan van APP-gemodificeerd bitumen met een composiet drager. Deze bestaat uit polyestermat, glasvlies en polyestermat, afgestrooid met fijne minerale korrels van Olivijn. De dakbaan heeft zowel een esthetische als milieuverantwoorde functie want neutraliseert CO2 uit de atmosfeer.

UMC-Utrecht, Dakvlak t.p.v.  Bouwdeel Q, Wédéflex Olivijn.De onderzijde is voorzien van wegbrandfolie of texflamina (koud kleven). De bovenzijde is afgestrooid met fijne minerale korrels van Olivijn. Deze hebben een diameter van circa 2 tot 3 mm. De kleur van de korrels is grijs/groen.

Close-up van de afstrooilaag van fijne minerale korrels van Olivijn.Olivijn is een natuurlijk mineraal (Mg2SiO4) dat CO2 afvangt en omzet in onschadelijk zand, water en magnesiumbicarbonaat. Eén kilogram Olivijn kan 1,25 kilogram CO2 opnemen. De snelheid waarmee dit gebeurt, hangt van verschillende factoren af. Een kleine, vergruisde korrel Olivijn neemt CO2 sneller op dan een grote kiezel. Daarnaast spelen ook luchtvochtigheid en temperatuur een rol in dit omzettingsproces. Kleine minerale korrels gebruiken we - uit esthetisch oogpunt - al jaren in dakbedekking. De toepassing als milieuverantwoord afstrooimiddel op dakbedekking ligt dan ook voor de hand.

Wédéflex Olivijn wordt toegepast als toplaag. Deze maakt deel uit van integraal duurzame dakbedekkings­systemen. Wédéflex Olivijn is geschikt voor daken waarbij esthetiek een grote rol speelt en/of milieueisen hoog zijn. De verwerkingsmethoden en toepassingssystemen van de dakbaan zijn gelijk aan Wédéflex Mineral.

Wédéflex Mineral Bicover (4646K23)

Woningen Bosrode, Leiden, Wédéflex Mineral Bicover.Wédéflex Mineral Bicover is een dakbaan speciaal ontwikkeld voor het overlagen van bestaande gemineraliseerde bitumen dakbedekkingssystemen. Het is een dakbaan van APP-gemodificeerd bitumen met een composiet drager. Deze bestaat uit een polyestermat, glasvlies en polyestermat, afgestrooid met leislag/granulaat.
De onderzijde heeft een profilering die bestaat uit snelsmeltende bitumenstrepen voor partiële hechting. Door de partiële hechting van de dakbaan ontstaat als het ware een ‘kanalenstelsel’. Dat stelsel functioneert als dampdrukverdeler en voorkomt blaasvorming door ingesloten lucht en vocht.Net als bij Wédéflex Mineral is de standaard leislag grijs. We leveren deze dakbaan echter ook in de kleuren zwart, rood, groen, bruin én Ultra White.

C-Pier Schiphol, Wédéflex Mineral Bicover.Wédéflex Mineral Bicover wordt toegepast als toplaag. Deze maakt deel uit van integraal duurzame dakbedekkingssystemen voor het overlagen (renoveren) van bestaande bitumen dakbedekkingssystemen. Deze systemen zijn voorzien van een leislag afwerking en er is een esthetische waarde aan toegekend. Je verwerkt de dakbaan door middel van de brandtechniek.

Wédéflex D3 (Diamond)

Carnavalsoods Heerlen,  Wédéflex D3 Diamond.Wédéflex D3 (Diamond) is een 3 mm dik membraan. Het is samengesteld uit een elasto-plastomeer compound, voorzien van een unieke composiet inlage. Deze bestaat weer uit tussen twee polyestermatten gevat glasvlies, afgestrooid met microgranulaat. Wédéflex D3 (Diamond) is geschikt voor esthetische toepassingen.

Carnavalsoods Heerlen, Wédéflex D3 Diamond.Het membraan is bijzonder geschikt voor eenlaagse toepassing met mechanische bevestiging. De overlap­verbindingen maak je met hete lucht (föhn). Wédéflex D3 (Diamond) is daarom ideaal voor gebruik op plekken waar brandgevaarlijke situaties kunnen ontstaan (en je dus volgens de föhnmethode moet werken). Wij verwijzen in dit kader naar NEN 6050.
De bovenzijde van Wédéflex D3 heeft een afstrooilaag van microgranulaat in de kleur antraciet. Bij Wédéflex D3 Diamond is deze in de kleur zwart, ‘Diamond look’. Deze afwerkingen leveren een prachtig - en bij de ‘Diamond look’ een licht glinsterend - uiterlijk op.

Wédéflex D3 (Diamond) pas je toe in eenlaagse dakbedekkingssystemen. Wédéflex D3 (Diamond) is speciaal ontwikkeld voor mechanisch bevestigde, losliggend geballaste of volledig met koude kleefstof gekleefde dakbedekkingssystemen.