klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X
Terug naar Nieuws

PROJECT IN THE SPOTLIGHT

WÉDÉ-BLACKPEARL PROJECT

Soudal demonstreert het aanbrengen van de PU-lijm met pistool en lange lans.Momenteel is er een aantal projecten in uitvoering waarbij het product Unidek Wédé-Blackpearl verlijmd aan de ondergrond wordt toegepast. Eén van die projecten is het project Mariëndaal in Amsterdam-Noord.

Handige rugzak voor het dragen van het drukvat.Het product Unidek Wédé-Blackpearl is een isolatieplaat die gezamenlijk door Kingspan Unidek en Wédéflex Duurzame Daksystemen is ontwikkeld, speciaal voor toepassing in platte en lichthellende (tot 15°) dakbedekkings­constructies.

Geslingerd aangebrachte PU-lijm Soudatherm Roof 330.De isolatieplaat van platinum polystyreen wordt fabrieksmatig voorzien van de onderlaag Wédébase EPS 446. De platen hebben een afmeting van 2.000 x 1.000 mm en zijn voorzien van overlappen van 50 mm aan een langs- en een dwarszijde. De Lambda-waarde van het isolatiemateriaal bedraagt 0,031 W/(m.K).

In oorsprong is het product ontwikkeld voor mechanisch bevestigde, losliggend geballaste en volledig verkleefde dakbedekkingsconstructies. Gebleken is nu, dat partieel verkleven met een daartoe geschikte PU-lijm ook een goede manier is om het product te verwerken. Deze verwerkingsmethode wordt momenteel toegepast op onder andere Complex Mariëndaal.

Er zijn testen uitgevoerd met enkele fabricaten PU-lijm. Uiteindelijk wordt geadviseerd de PU-lijm van Soudal toe te passen, de Soudatherm Roof 330. Een polyurethaan lijmschuim, geleverd in een drukvat. De verwerking van de lijm gebeurt met een pistool (spuitmethode). Het voordeel van deze PU-lijm is dat het wat dikker opschuimt waardoor kleine oneffenheden zoals bestaande overlappen minder invloed hebben op de uiteindelijke hechting van de isolatieplaat aan de ondergrond.

Het aanbrengen van de PU-lijm in de prak­tijk, rand- en hoekzones krijgen extra lijmruggen.Verwerkingsvoorschriften
Eén van de verwerkingsvoorschriften van deze PU-lijm is dat nadat de isolatieplaat in de lijm gedrukt is, deze ongeveer één uur niet belopen of belast mag worden. Dit zou het proces van uitharding Voldoende lijmruggen leveren een goede hechting op.van de PU-schuimlaag verbreken. Uitvoeringstechnisch lijkt dit niet handig, maar de ervaring leert dat dit erg meevalt wanneer de werkzaamheden goed gepland worden.

Het met PU-lijm partieel verkleven van isolatieplaten vraagt ook een Het aanbrengen van de isolatieplaten bij voorkeur met twee personen.goede ondergrond. Als de bestaande dakbedekkingsconstructie gehandhaafd en ‘overlaagd’ wordt, moet deze uiteraard stormvast, vrij van blazen en plooien, schoon en zo goed als droog zijn. Dit zijn belangrijke criteria waar de ondergrond Een dichtgelegd deel van het dakvlak met Unidek Wédé-Blackpearl.(bestaande dakbedekking) aan moet voldoen voordat er met PU-lijm kan worden gewerkt.

De isolatieplaten moeten worden aangebracht conform de algemene verwerkingsvoorschriften, richtlijnen en regelgeving. Zo moeten bijvoorbeeld de platen strak aaneengesloten in halfsteensverband worden gelegd. Daarnaast moeten de isolatieplaten bij voorkeur gelegd of geplaatst worden door twee personen omdat de platen bovenop de lijmruggen gelegd en aangedrukt moeten worden. Het schuiven van de isolatieplaten over de lijmruggen verbreekt, net als bij het belopen van net gelegde platen, het uithardingsproces van de PU-schuimlaag.

Overzicht van een gereed deel van het dakvlak met toplaag Wédéflex D4.De toplaag Wédéflex D4, die rechtstreeks wordt gebrand op de fabrieksmatig aangebrachte onderlaag Wédébase EPS 446, wordt in dezelfde richting aangebracht als de isolatieplaten. Natuurlijk zijn de basisregels voor een tweelaags systeem uitgevoerd met de APP gemodificeerde Wédéflex dakbanen van toepassing:

 • De onderlaag en de toplaag in dezelfde richting aanbrengen, zodat er geen ‘kruisnaden’ ontstaan.
 • De langsoverlappen van de onder- en toplaag 50% laten verspringen ten opzichte van elkaar (halfbaanoverlappend).
 • De toplaag leggen met langsoverlappen van minimaal 70 mm en dwarsoverlappen van minimaal 100 mm.
 • De kopse overlappen van de toplaag minimaal 2 meter ten opzichte van elkaar laten verspringen, dit geldt voor elk type verband.
 • Toepassing van een gootbaan, bijvoorbeeld langs een dakrand, is de enige uitzondering waarbij de toplaag (gootbaan) haaks (dwars!) op de onderlaag en isolatieplaten wordt aangebracht.
 • Tegennaden zoveel mogelijk vermijden door te beginnen in de gootzone.
 • De banen van de toplaag aanbrengen in halfsteensverband, blokverband of wildverband binnen de daarbij behorende kaders.
  • Halfsteensverband: banen verspringen 50% of minder ten opzichte van elkaar, minimale afstand tussen de kopse overlappen bedraagt 2 meter.
  • Blokverband met een sluit- of gootbaan: effectieve lasbreedte van de overlapping op de sluit- of gootbaan dient minimaal 150 mm te zijn.
  • Wildverband: banen toplaag zo gunstig mogelijk verdelen (zo min mogelijk afval) met inachtneming van bovenstaande basisregels, minimale afstand tussen de kopse overlappen bedraagt 2 meter.

De Unidek Wédé-Blackpearl is een product dat op diverse manieren verwerkt kan worden in een dakbedekkingsconstructie. Wanneer er niet mechanisch bevestigd kan worden of er geen losliggend geballaste dakbedekkingsconstructie kan worden aangebracht, is het verlijmen van de isolatieplaten met PU-lijm van Soudal een goede optie. Door de grootte van de isolatieplaten kan er snel worden gewerkt, waarbij er rekening mee moet worden gehouden, dat ook de toplaag nog in dezelfde droge periode moet worden aangebracht.

Op bovengenoemd project is hier goed over nagedacht. Bij het plannen van de werkzaamheden is ook rekening gehouden met de minimale uithardingstijd van de PU-lijm en het tijdelijk niet beloopbaar zijn van de isolatieplaten. Petje af mannen!