klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X
Terug naar Nieuws

WÉDÉ-INFO

WÉDÉSCAN INFOMIDDAG IN VIANEN

Op 29 mei organiseerden we in Vianen een informatiemiddag voor de gebruikers van Wédéscan. Een kort verslag.

Wat is Wédéscan?
Wédéscan is de digitale opname­systematiek voor daken van Wédéflex. Het programma is webbased en biedt gebruikers (dakdekkers en opdracht­gevers) de mogelijkheid in een data­base alle relevante dakinformatie op te slaan, te raadplegen en onderling te communiceren. Of het nu om een conditiemeting conform NEN 2767 gaat, om vastlegging van gebreken en onderhoud of om lekkagemeldingen: alles kan worden vastgelegd in het systeem.
Gebruikers hebben tijdens eerdere sessies al hun additionele wensen kenbaar gemaakt en daarmee zijn de programmeurs vervolgens aan de slag gegaan. In de afgelopen periode zijn er daarom nogal wat zaken in het programma veranderd. Tijd voor een update voor onze gebruikers.

Prestatiegericht onderhoud met Wédéscan
Coen van der Kooij, Technisch Directeur bij Wédéflex, verzorgde de presentatie over de wijzigingen binnen Wédéscan. Hij stond eerst stil bij Prestatiegericht Dakonderhoud - dé trend in de markt - en de rol die het programma daarin kan spelen. Veel opdrachtgevers kiezen ervoor de onderhoudscontracten om te zetten naar een contractvorm die prestatie­gericht is en waarin de Kwalitatieve Proces Indicatoren (KPI’s) opgenomen zijn. Het programma Wédéscan voorziet er nu in dit Prestatiegericht Dakonderhoud te faciliteren met daarin KPI’s zoals condities conform NEN 2767, aantal lekkages en dakrenovaties in de geprognosticeerde jaren tegen de geprognosticeerde kosten laten vallen. Allemaal zaken die we eenduidig vastleggen. In het logboek ligt daar­naast ook de communicatie tussen de partijen vast.

Total Costs of Ownership in goede handen bij de Wédéflex Established Dealer
Vooral als we kijken naar de Total Costs of Ownership (TCO) is de Wédéflex Established Dealer de aangewezen partij om het prestatie­contract mee te sluiten. Juist zij zijn in staat de gewenste prestatie te leveren tegen de laagste TCO. Waarom? Simpel. Door slim het aantal inspecties (reinigend, inspectief en correctief) te combineren, hun vakmanschap in te zetten en het aspect veilig werken op hoogte volledig te beheersen, blijft het aantal ‘naar het dak gaan’-acties beperkt. Door eenduidig alle zaken betreffende het dak vast te leggen hoeft niet steeds iemand apart opnieuw naar het dak te gaan voor bijvoorbeeld een offerte. Vragen kunnen makkelijk van achter de computer worden beantwoord. Het juiste moment van het overlagen van de dakbedekking wordt zo objectief bepaald. Het grote voordeel van lang presterende Wédéflex dakbedekking biedt de garantie op een lage TCO.

Demo
Tijdens de uitgebreide demonstratie van de nieuwe onderdelen van het programma kwam ook de uitgebreide logboekfunctie aan de orde. Hierin wordt de communicatie over de projecten vastgelegd. Zo kan de inspecteur een bericht achterlaten dat de inspectie gereed is en zichtbaar op de site staat. Ook kan aandacht gevraagd worden voor benodigde acties, die voortvloeien uit de inspectie. Of voor als er werkzaam­heden moeten worden uitgevoerd die buiten het mandaat van het contract vallen en er dus een offerte gemaakt is. Of als het werkzaamheden van derden betreft, die de opdrachtgever moet oppakken.
De functies voor de opdrachtgever zijn ook uitgebreid. Hij kan (garantie)documenten hangen aan de projecten, sublicenties aanmaken, etc. Een belangrijke noviteit is het beheren van het uitwisselformaat naar externe programma’s. Wanneer onderdelen van de inspectie zoals conditiescore, aantallen of afmetingen naar een MJOP programma moeten worden geëxporteerd, maakt de opdracht­gever daarvoor eenmalig een formaat aan. Daarna kan hij alle informatie uitwisselen naar programma’s die men heeft voor MJOP, zoals bijvoorbeeld O-Prognose.

Verdere optimalisatie in de toekomst
Tijdens de demo voerden de gebrui­kers inhoudelijke discussies en maakten ze nieuwe wensen kenbaar. Op basis van deze discussies, vragen en opmerkingen kunnen de program­meurs weer aan de slag om het Wédéscan programma verder te optimaliseren. We houden jullie op de hoogte!