klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X
Terug naar Nieuws

WÉDÉFLEX PRESTEERT

BEOORDELING EN RICHTLIJNEN WÉDÉFLEX DUURZAME DAKSYSTEMEN

Het huidige PRC-rapport ‘Beoordeling en richtlijnen Wédéflex Duurzame Daksystemen’ was toe aan actualisatie. In opdracht van Wédéflex heeft Kiwa BDA Dak- en Geveladvies B.V. het rapport geactualiseerd en vernieuwd. Nieuw zijn de zogenaamde Systeembladen.

Historie
We zijn al in 1979 met het rapport ‘Beoordeling en richtlijnen Wédéflex Duurzame Daksystemen’ gestart. Het rapport vormde toen mede de basis voor de introductie van de Verzekerde Garantie in 1980. Het rapport was - en is dat in feite nog steeds - het advies aan de verzekeraar in het kader van de Verzekerde Garantie en beschrijft de voorwaarden en technische merites van Wédéflex Duurzame Daksystemen. Het rapport vormt tevens de beoor­delings­grondslag voor de afgifte van Verzekerde Garantie op projecten met Wédéflex Duurzame Daksystemen.

Nieuw rapport
Het nieuwe rapport is het vervolg op het Rapport PRC Bouwcentrum 9207 (6e druk, juli 2006). Inhoudelijk is het rapport aangepast aan de huidige stand van de techniek en geactuali­seerd ten aanzien van de relevante wet- en regelgeving. De opzet en de onderwerpen van het rapport zijn vernieuwd waarbij aansluiting is gezocht bij de eisen en wensen van zowel Wédéflex als de verzekeraar.

In het rapport zijn de merites vast­gelegd van Wédéflex dakbedekkingen. Het gaat dan om eisen, voorschriften en aanwijzingen die, in het kader van de Verzekerde Garantie, door Wédéflex Duurzame Daksystemen en de uit­voerende Wédéflex Established Dealer in acht genomen moeten worden.

BDA concludeert als volgt:
“De prestaties, eisen, voorschriften en aanwijzingen zoals beschreven in dit rapport voldoen aan de huidige stand van technologische ontwikkeling op het gebied van baanvormige bitumen dakbedekkingssystemen. Dit omvat zowel techniek, kwaliteit, milieu als duurzaamheid.”

Systeembladen
De systeembladen vormen een nieuw onderdeel van het rapport. Hierin zijn de (technische) prestaties van de Wédéflex dakbedekkingssystemen vastgelegd. In deze bladen worden ten minste de volgende onderdelen beschreven:

  • Mogelijke combinaties (toplagen met onderlagen en verschillende ondergronden)
  • Waterdichtheid
  • Vliegvuurbestandheid
  • Windweerstand
  • Gebruik
  • Levensduur
  • Verzekerde Garantie
  • Ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen

Voor ieder systeem is een blad opgesteld waarbij onderscheid is gemaakt tussen de bevestigings­methode van het dakbedekkings­systeem (L, N, P en F) en het aantal lagen van het dakbedekkingssysteem. Bij een tweelaags systeem is de aanbrengmethode van de toplaag gespecificeerd (branden of zelfkleven) en bij volledig kleven (F) is onder­scheid gemaakt tussen vier methodes: branden, zelfklevend, koud kleven en gieten met warmbitumen 110/30.

Ook zijn er aanvullende bladen opge­steld met productbeschrijvingen, referenties en algemene toepassings­tabellen (welke systemen op welke onder­gronden). Ten slotte zijn er systeembladen voor daken met een bijzondere functie: terrasdaken, zonne­daken, begroeide daken (intensief en extensief) en parkeerdaken. In totaal zijn er 26 systeembladen opgesteld. Alle bladen maken integraal onderdeel uit van het rapport ‘Beoordeling en richtlijnen Wédéflex Duurzame Daksystemen’.

Introductie tweede helft 2018
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het rapport en de (systeem)­bladen. De introductie van de definitieve versies staat gepland voor de tweede helft van dit jaar.