klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X
Terug naar Nieuws

PRODUCT IN THE SPOTLIGHT

WÉDÉSCAN IN DE PRAKTIJK

Niels ten Cate maakt een Wédéscanrapportage op de iPad.Aan Wédéscan, de digitale online dakopnamesystematiek van Wédéflex, is in de afgelopen maanden druk gewerkt. Nadat in 2016 het programma volledig web-based is geworden, zijn in rap tempo verschillende softwareverbeteringen doorgevoerd.

De softwareverbeteringen waren noodzakelijk om het programma nog beter aan te laten sluiten op de wensen van de gebruikers; de opdrachtgevers en dakdekkers. Hierdoor kan het programma nu ook een centrale rol spelen in de communicatie en registratie van Prestatiegericht Dakonderhoud.

De beste manier om de ervaringen van deze aanpassingen te toetsen, is natuurlijk een dag mee te lopen met een “Wédéscanner”. DE REDAKTIE ging daarom op pad met Niels ten Cate van Boko Dakbedekkers uit Wormerveer. Niels heeft veel ervaring met het programma en heeft daarom eerder al deelgenomen aan een sessie met verschillende gebruikers en de softwareontwikkelaar. Zijn input was samen met die van anderen de basis voor programmaverbeteringen.

Details en gebreken worden op foto vastgelegd.Op pad
Samen met Niels gaan we vandaag naar Leidschendam, waar voor een woningbouwcorporatie een aantal complexen moet worden opgenomen. Met zijn iPad veilig in een rugzak, klimt Niels behendig via een kruipzolder en een dakluik op het dak. Terwijl hij begint met het invullen van de data vragen we naar de eerste ervaringen met de wijzigingen.

“Prima!” is zijn antwoord. “De belangrijkste wijziging is wat mij betreft dat we veel meer foto’s van gebreken kunnen invoeren. Nu kan je direct aangeven wat er als actie op dat gebrek moet volgen. En wanneer het past binnen onze opdracht, kunnen we meteen het gebrek herstellen en een foto toevoegen van het resultaat. Is er later actie noodzakelijk, door ons of door derden, kan dat ook aangegeven worden.

Er is nu een duidelijke scheiding in gebreken die de conditie bepalen en de zogenoemde voorwaardelijke gebreken. Dat zijn gebreken die gemakkelijk kunnen worden hersteld, zoals beschadigingen en bijvoorbeeld een plaatselijk onthechte overlap. Onder voorwaarde van het herstel, is de gemeten conditie geldend. Daarom is de communicatie rondom die voorwaardelijke gebreken erg belangrijk, en dat neemt nu in het programma een centralere rol in.

Via het communicatiegedeelte op de website kan de opdrachtgever bijvoorbeeld direct een gebrek dat niet tijdens de inspectie kon worden hersteld, alsnog laten repareren. Prestatiegerichte Onderhoudscontracten vragen om een vastlegging van al dit soort zaken, en het programma voorziet daar nu in.”

Alle relevante dakinformatie wordt vastgelegd in het programma.Dagelijks dakonderhoud in functie van de conditie
Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid de door Niels aangehaalde voorwaardelijke gebreken anders te behandelen. Prestatiegericht onderhoud heeft natuurlijk als belangrijkste doel de ingekochte prestatie te behalen. De conditie van het dak wordt daarbij bepaald aan de hand van NEN 2767. Ook hierin voorziet Wédéscan.

Dakonderhoud is echter lang-cyclisch. Daken (zeker die van Wédéflex) kunnen vele decennia mee. Dat betekent dat één stap op de conditieschaal soms wel 10 tot 15 jaar duurt. In onderstaand schema ziet u een overzicht van de verschillende kwaliteiten dakbedekking en de daarmee samenhangende degeneratieprofielen.

Dagelijks onderhoud
Gedurende deze decennia vindt er regelmatig regulier dakonderhoud plaats. Wédéscan combineert de geregistreerde gebreken die conditiebepalend zijn en de voorwaardelijke gebreken. Het herstel van de voorwaardelijke gebreken staat daarin dus in functie van de conditie. Hierdoor kan heel helder en transparant gecommuniceerd worden met de opdrachtgever. We vragen aan Niels of hij dit ook zo ervaart.

Niels: “Ik kan je daar prachtige voorbeelden van geven. Juist door deze manier van communiceren merk ik dat de opdrachtgever je direct serieus neemt. Door de foto’s wordt alles veel duidelijker, vooral als de opdrachtgever zelf minder bekend is met het dak. Ik maak vaak een afspraak om de resultaten mondeling toe te lichten. Vooral bij een bestuur van een Vereniging van Eigenaren is dat vaak nodig. Ik vind dit soort gesprekken heel leuk en een verrijking van mijn werk. Kopje koffie, koekje erbij en over daken praten.

Door deze tool vind ik mijn werk sowieso leuker, gemakkelijker ook. In het verleden moest ik zelf een oordeel geven over een dak. Nu voer ik de gebreken in, bepaal de omvang en intensiteit en maak een foto. Het resultaat daarvan, de conditiescore, wordt door de software berekend. Het maakt dus niet uit of ik of een collega de inspectie doet, de uitkomst is hetzelfde.”

Vorig jaar is besloten al het onderhoudswerk van Boko in Wédéscan te zetten. Dat is nogal een klus geweest…

Niels: “Dat was het zeker, maar ik merk nu al dat als je de zogenaamde nulmeting goed hebt gedaan, je daar een volgende keer profijt van hebt. Daardoor kan ik me beter concentreren op details en zo het dak nog beter in kaart brengen. Gaandeweg zal het beeld dus steeds completer worden. Ook is het voor ons commercieel interessant; er vloeit vaak werk voort uit onze inspecties.”

Leuk werk dus, Wédéscanner zijn?
“Zonder meer! Ik krijg ook complimenten over de rapportages. Zo maakte ik onlangs een rapport voor het Kurhaus in Scheveningen. De opdrachtgever belde me speciaal op om te zeggen hoe enthousiast hij erover was. Een mailtje of een telefoontje van een tevreden opdracht­gever, ja dat is mooi. Daar doe je het toch voor.”