klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Complex Heerstraat te Stein

Project
Complex Heerstraat te Stein
Opdrachtgever/directie
Wonen Limburg te Heerlen
Wédéflex Dealer(s)
Brandsma Dakservice
Wédéflex Product(en)
Wédébase 446
Wédéflex D4
Wédéflex D4 No Roots
Wédéflex D4 Bicover
Wédéflex D4 ZK
Wédémec ZK
Zomer 2012 – Nadat de media zich gretig stortte op een Utrechtse woningcorporatie na grote uitvoeringsproblemen bij een renovatie, staan de asbestproblematiek en sanering weer vol in de aandacht.
In diezelfde periode stuit projectleider planmatig onderhoud Wim Weijmans - vers bij Wonen Limburg in dienst getreden - in het Limburgse Stein op verwerende tegels, die onderdeel uitmaken van de vluchtweg over het dak van het wooncomplex. Wonen Limburg laat onmiddellijk een inventarisatie doen, waaruit blijkt dat asbestsanering (in dit geval verwijdering van de betreffende tegels en mogelijk verontreinigd grind) dringend noodzakelijk is. Met gebundelde krachten en in hoog tempo worden vervolgens diverse trajecten op gebied van vergunningsaanvragen, aanbesteding, werkvoorbereiding en communicatie doorlopen. En hoewel het complex nog niet is opgevoerd voor planmatig onderhoud, pakt Weijmans stevig door en laat een grondige dakrenovatie met de sanering meelopen. Met behoud van de bestaande dakbedekking en isolatie wordt het dak thermisch opgewaardeerd naar een Rc-waarde van ruim 4 m²K/W, waarna een tweelaags losliggend geballaste dakbedekking wordt teruggebracht.
Brandsma Dakservice tekent voor de vakkundige uitvoering hiervan, waarmee Wonen Limburg zich zeker weet van een hoogwaardig en duurzaam dak waarmee men voor tientallen jaren weer ‘onder de pannen’ is.

Waar een wil is, is een weg....
Een voortvarender aanpak dan hier ten uitvoer gebracht, kunnen wij ons niet voostellen. Complimenten!