klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

De Edese Montessorischool te Veldhuizen

Project
De Edese Montessorischool te Veldhuizen
Omvang
Circa 1.150 m²
Opdrachtgever/directie
De Gijt Bouwadviseurs te Bennekom
Wédéflex Dealer(s)
Dolfsma Dakbedekkingen
Wédéflex Product(en)
Wédéflex D4
Wédéflex D4 No Roots
Wédéflex D4 Bicover
Wédéflex D4 ZK
Wédénop
In september 2012 vond de eindoplevering plaats van de werkzaamheden met betrekking tot de renovatie van de dakbedekking op het schoolgebouw te Ede. Een project waar Wédéflex door De Gijt Bouwadviseurs in mei 2011 bij betrokken werd. De Gijt Bouwadviseurs was ingehuurd door haar opdrachtgever, een schoolbestuur uit Ede, om het werk voor te bereiden en te begeleiden. Er waren al lange tijd structurele lekkageproblemen en gevraagd werd een advies op te stellen voor een complete dakrenovatie. Diverse afspraken en projectopnames waren er voor nodig om uiteindelijk tot een advies te komen dat goed uitvoerbaar was en voldeed aan alle wensen van de opdrachtgever.
De bestaande dakbedekkingconstructie van de hoofddaken was bijzonder en als volgt opgebouwd:
 • Gelamineerde licht getogen houten spanten.
 • Dakbeschot van geprofileerde (zwaluwstaartmodel) stalen dakplaten waarvan de cannelures opgevuld zijn met isolatie van polystyreen en bovenop de cannelures nog eens 40 mm polystyreen aanwezig is.
 • De isolatie van polystyreen bestaat uit één stuk en zal dus fabrieksmatig zijn aangebracht. Het is eigenlijk een geïsoleerde geprofileerde stalen dakplaat. De platen liggen rechtstreeks op de houten spanten, de onderzijde is zichtzijde en voorzien van een coating. Het bovendal is ter plaatse van enkele insnijdingen maar 60-70 mm.
  De diepte (hoogte) van de cannelures is per dak divers, dit heeft met de grootte van de overspanning te maken. De isolatiewaarde op die plaatsen is dus ook divers. Alleen op de dunste plaatsen (op het bovendal) is de isolatiewaarde overal gelijk in verband met de dikte van de polystyreen van 40 mm.
 • De oorspronkelijke meerlaagse bitumineuze dakbedekking bestaande uit meerdere lagen glasvlies en polyestermat, onderling verkleefd met warme bitumen en voorzien van een afwerking van parelgrind.
  Totaal is deze laag 15 mm dik!
 • Thermische isolatie van polyurethaan (PU), dubbelzijdig gecacheerd, partieel geplakt met warme bitumen op de oudere dakbedekking.
 • Meerlaagse dakbedekking bestaande uit een toplaag van APP gemodificeerd gebitumineerd polyestermat, partieel gekleefd aan de ondergrond door middel van een geperforeerde eerste laag.
Met name door de ondergrond van de geprofileerde geïsoleerde stalen dakplaten waarvan de onderzijde zichtwerk is, wordt het een uitdaging een op alle fronten goed onderbouwd advies te verstrekken. Er zaten veel oneffenheden en zwakke plekken in de dakbedekking, de isolatie van polyurethaan was op veel plaatsen verzadigd en ook de windvastheid liet te wensen over. Uiteindelijk is er besloten, na diverse opties bouwfysisch grondig doorgelicht te hebben, te slopen tot op de oorspronkelijke bitumineuze dakbedekking en vanaf dat punt weer nieuw op te bouwen. De nieuwe dakbedekkingconstructie van de hoofddaken is nu, vanaf de oorspronkelijke dakbedekking, als volgt opgebouwd:
 • Thermische isolatie van polyisocyanuraat (PIR), dubbelzijdig gecacheerd met glasvlies, geplakt met warme bitumen op de oorspronkelijke dakbedekking.
 • Een laag Wédénop, aangebracht volgens de brandmethode.
 • Een toplaag van Wédéflex D4, aangebracht volgens de brandmethode.
Een groot voordeel van dit advies was dat er geen werkzaamheden of wijzigingen plaats hebben gevonden aan de geprofileerde geïsoleerde stalen dakplaten en de aanwezige isolatie van polystyreen intact is gebleven. Ook zijn de daken in principe niet open geweest omdat de oorspronkelijke dakbedekking fungeerde als noodlaag. Er kon vanaf de oorspronkelijke dakbedekking worden gewerkt en waar nodig en mogelijk afschotverbetering worden toegepast.

Dolfsma Dakbedekkingen startte met de uitvoering van de werkzaamheden in mei 2012. Het was geen makkelijke klus voor de uitvoerenden. Het slopen van de geplakte isolatie viel tegen en ook het plaatselijk toepassen van afschotverbetering was niet eenvoudig. Mede door de inzet en het meedenken van de voorman is het werk goed verlopen. Ook het gezamenlijk toezicht van De Gijt Bouwadviseurs en Wédéflex in combinatie met goede communicatie en samenwerking tussen alle partijen heeft ertoe bijgedragen dat er weer kwalitatief goede en duurzame daken zijn gerealiseerd.

Blijkt maar weer eens dat een goede voorman en samenwerking op zo'n renovatieklus van cruciaal belang zijn voor een kwalitatief goed eindresultaat en een zeer tevreden opdrachtgever!