klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Educatief Centrum te Biddinghuizen

Project
Educatief Centrum te Biddinghuizen
Opdrachtgever/directie
OFW Dronten en Gemeete Dronten
Wédéflex Dealer(s)
Breman Dakdekkers bv
Wédéflex Product(en)
Wédédefend Bicover ZK
Wédénop
In mei 2012 werd gestart met de bouw van Educatief Centrum Biddinghuizen. De bouw is de eerste fase van een multifunctioneel gebied dat OFW Dronten samen met Gemeente Dronten ontwikkelt. OWF trad hierbij op als ontwikkelaar en beheerder.

In het Educatief Centrum is nu plaats voor 3 Basisscholen (De Wingerd, De Akkerwinde en de Tamarisk), de Flevomeer Bibliotheek en Kinderopvang Dronten. De drie basisscholen hebben elk een apart deel van het gebouw ter beschikking. Het ontwerp gaat uit van zogenoemde galerijscholen. Er zijn geen gangen aanwezig in de scholen. De kinderen lopen buitenom het gebouw om van het ene naar het andere lokaal te komen. Per 2 lokalen is er een entree met garderobe. Het doel is het creëren van rust voor kinderen. Aan het centrale plein zijn diverse ontmoetingsruimten gekoppeld. Hier zijn multifunctionele ruimtes als vergaderkamers, speelkamers en werkateliers gecreëerd.

Met het oog op de toekomst heeft OFW geïnvesteerd in duurzame maatregelen als isolerend vermogen, WKO (warmte-koude opslag) installatie, WTW (warmteterugwinning) installatie, energiezuinige verlichting en een begroening van de daken (sedum). Met de gewenste duurzaamheid als leidraad is door OFW gekozen om Wédéflex in de ontwerpfase mee te laten denken over het dakbedekkingssysteem. Door Wédéflex is het besteksdeel van het dakbedekkingssysteem inclusief het sedum (groen) deel gemaakt, welke door de architect in het bouwkundig bestek is toegevoegd.

Wédéflex biedt de ontwerpers en bestekschrijvers al meer dan 20 jaar deze ondersteuning. De bestekteksten kunnen door opdrachtgevers bij Wédéflex worden aangevraagd of op de website www.wedeflex.nl, zo kan op de online bestekservice een op projectsituatie afgestemde dakoplossing worden samengesteld.

Een door Wédéflex gemaakt of gedownload bestek biedt ook de opdrachtgever meerdere voordelen. Denk onder anderen aan: - Het bestek is getoetst door Wédéflex. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige stand der techniek en de toepassingen welke de Wédéflex producten bieden. - Het bestek is meeverzekerd. Dit biedt opdrachtgevers een optimale zekerheid, wanneer men vast houdt aan het bestek.

Ontwerp Educatief centrum De dakconstructie van het Educatief Centrum is allerminst een doorsnee constructie. Men heeft ervoor gekozen om geprofileerd, geperforeerde stalen dakplaten te gebruiken. Het langste dakdeel heeft vanaf de nok tot aan de goot een lengte van 70 meter. Ook zijn de daken voorzien van begroening, bestaande uit sedum.

Daar er absoluut geen mechanische bevestigers zichtbaar mogen zijn en sedum als extensieve begroeiing niet meegerekend mag worden in de windbelastingberekening (conform NEN-6702) is de enige optie een totaal verkleefd dakbedekkingssysteem. De nieuwe dampremmer, Wédédefend Bicover ZK past helemaal in dit dakbedekkingssysteem. De isolatie is op de dampremmer verkleefd. Hierboven is een Wédénop als eerste laag en een Wédéflex D4 No Roots als toplaag aangebracht. Als laatste is de begroening van sedum aangebracht.

Om de kwaliteit van product en uitvoering te waarborgen is Breman Dakdekkers bv Harderwijk tijdens het aanbrengen van de Wédédefend Bicover ZK, geïnformeerd en geïnstrueerd door één van de Technisch Managers van Wédéflex