klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

HST Groep te Enschede

Project
HST Groep te Enschede
Opdrachtgever/directie
HST Groep te Enschede
Wédéflex Dealer(s)
Boll Dakgroep
Wédéflex Product(en)
Wédéflex D4
Wédéflex D4 No Roots
Wédéflex D4 Bicover
Wédéflex D4 ZK
Eind 2011 werd Boll Dakgroep benaderd door een vaste opdrachtgever, HST Groep Enschede, om hen te adviseren voor een dak van een van de gebouwen die HST Groep bezit. De HST Groep heeft ervoor gekozen om dit gebouw zonnepanelen op het dak te plaatsen. De vraag die beantwoord diende te worden was; Wat is noodzakelijk om de exploitatiekosten na het aanbrengen van de panelen zo laag mogelijk te houden?

Men was zich er reeds van bewust dat het aanbrengen van de zonnepanelen, zonder naar de dakbedekking te kijken, meerkosten met zich mee zou kunnen brengen. Het is namelijk noodzakelijk dat in de tijd dat de collectoren op de daken staan de daken niet gerenoveerd dienen te worden. Zou dit wel nodig zijn, moeten de zonnecollectoren gedemonteerd en naderhand weer gemonteerd worden, dat wat weer de nodige extra kosten met zich meebrengt. Dit kan voorkomen worden door vooraf onderzoek te verrichten naar de technische levensduur van het bestaande dakbedekkingssysteem.

Na inspectie bleek het bestaande systeem een kortere resterende levensduur te hebben dan de levensduur van de zonnepanelen. Met deze kennis heeft Boll Dakgroep geadviseerd het bestaande dakbedekkingssysteem te voorzien van een nieuwe toplaag. Er is gekozen voor een duurzame dakbedekking Wédéflex D4, die de levensduur van de aangebrachte zonnepanelen ruimschoots haalt.

Een ander aspect dat van invloed is geweest op de keuze van de dakbedekking, is de onderliggende staalconstructie. Het dakdeel met een oppervlak van 2273 m2 wordt zo veel mogelijk gevuld met zonnepanelen. De constructieberekening toonde aan dat de constructie, na het aanbrengen van de zonnepanelen, maximaal 15 kg/m2 extra belasting kan dragen. Om zo weinig mogelijk extra gewicht op de constructie te laten rusten, is gekozen voor een Wédéflex D4 met een dikte van 3 mm.
Inmiddels zijn de dakwerkzaamheden afgerond en zijn de zonnepanelen geplaatst. Zie het resultaat.