klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Nieuwbouw A.J. Schreuderschool te Rotterdam

Project
Nieuwbouw A.J. Schreuderschool te Rotterdam
Opdrachtgever/directie
Stichting PCBO Rotterdam-Zuid
Architect
Korteknie Stuhlmacher Architecten te Rotterdam
Wédéflex Dealer(s)
Van der Linde Dakbedekking bv
Wédéflex Product(en)
Wédébase 446
Wédéflex D4
Wédéflex D4 No Roots
Wédéflex D4 Bicover
Wédéflex D4 ZK
Wédémec ZK
De architect schrijft op de site van het bureau het volgende over het gebouw: Het onderwijs in de school richt zich op drie kerntaken: wonen, werken en vrije tijd. Deze kerntaken worden als verschillende vakken onderwezen in specifieke vaklokalen zoals de 'woonkamer', de keuken en het kunstlokaal. Deze lokalen zijn aan de straatzijde op de begane grond gesitueerd en leggen, letterlijk en figuurlijk, de relatie van de school met de maatschappij erbuiten. Bij de voorbereiding van de leerlingen op hun toekomstige taken speelt ook de tuin een belangrijke rol, als speel- en oefenterrein voor het vak 'groen'.De rest van de school, met de groepslokalen en de vele kleinere spreekkamers, is compact, introvert en merendeels op de tuin georiënteerd. Bijzondere aandacht is besteed aan de ruimtelijkheid van de tweelaagse ontsluitingszone in het midden van het gebouw. Royale vides zorgen voor daglicht tot op de begane grond. Binnen de beperkte budgettaire mogelijkheden is het onze ambitie om een duurzame school te ontwerpen. De plattegronden zijn flexibel en kunnen op termijn ook geschikt worden gemaakt voor andere types onderwijs. De eenvoudige, stevige baksteenarchitectuur, de toepassing van hout als materiaal voor constructie én afwerking en het installatieconcept sluiten hierop aan. Constructief is de school een combinatie van conventionele massieve wanden en vloeren met een dak van hout.

De sporthal wordt uitgevoerd als eenvoudige staalconstructie met een houten afwerking en dakconstructie. Dakdekkersbedrijf Van de Linde Dakbedekking heeft als noodlaag en tevens dampremmende laag een laag Wédémec ZK toegepast. Als isolatie is PIR isolatie toegepast in zowel vlakke als afschotplaat. Het dakbedekkingssysteem bestaat uit een laag Wédébase 446, mechanisch bevestigd en een toplaag van Wédéflex D4, volledig gebrand. De aanwezigheid van veel elektraleidingen in de dakconstructie maakte de uitvoering soms lastig, maar uiteindelijk is het geheel tot een prima eindresultaat gekomen.