klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein

Project
St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein
Omvang
Circa 16.000 m²
Opdrachtgever/directie
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Wédéflex Dealer(s)
Oranjedak b.v.
Wédéflex Product(en)
Wédébase 446
Wédéflex D4
Wédéflex D4 No Roots
Wédéflex D4 Bicover
Wédéflex D4 ZK
Het St. Antonius Ziekenhuis is gebouwd begin jaren tachtig en officieel opgeleverd en in gebruik genomen in 1983. In de jaren daarna zijn er vele uitbreidingen en verbouwingen verricht en ook op dit moment wordt er verbouwd.
Het grootste gedeelte van de dakvlakken van de oudbouw bezaten omgekeerde daken met onderstaande dakbedekkingconstructie: - Dakbeschot van gestort beton met een afwerkvloer van zandcement.
- Scheidingslaag van papier waarop een meerlaagse dakbedekking van gebitumineerd polyestermat.
- Thermische isolatie van geëxpandeerd polystyreenschuim (XPS), dik 50 mm, met sponning.
- Ballastlaag van grof grind.
Alleen de dakopbouwen en liftmachinekamers bezitten geen omgekeerd-dak-constructie. Ter plaatse van de dakranden cq. gemetselde borstweringen was een loodslabbe vanuit het metselwerk aanwezig.

De lekkageproblemen die zich in het verleden voordeden manifesteerden zich met name langs de dakranden en borstweringen. Een structurele verbetering van deze detailleringen heeft in onze adviezen dan ook de aandacht gehad. Op enkele dakvlakken van het ziekenhuis, dit betreft later gebouwde uitbreidingen, is een kunststof dakbedekking toegepast van PVC. De ervaringen met dit type dakbedekking zijn dusdanig slecht dat er door het ziekenhuis besloten werd dit product verder niet meer toe te passen. Het St. Antonius Ziekenhuis gaat voor kwaliteit en duurzaamheid, dit geldt ook voor het vastgoed.

Het Wédéflex advies voorziet uiteraard in een nieuw duurzaam dakbedekkingssysteem en aanpassing van de borstweringen. Maar ook een minimaal risico op calamiteiten tijdens de uitvoering was één van de uitgangspunten. In grote lijnen bestaan de werkzaamheden uit:
- Verwijderen en afvoeren van de ballastlaag en isolatieplaten.
- Reinigen en repareren van de bestaande bitumineuze dakbedekking.
- Een eerste laag Wédébase 446 los gelegd.
- Toplaag van Wédéflex D4, gebrand op de eerste laag.
- Nieuwe isolatieplaten van geëxtrudeerd polystyreen.
- Ballastlaag van grof grind.
Ter plaatse van de borstweringen wordt het voetlood verwijderd, de borstwering wordt bekleed en de betonnen afdekband wordt voorzien van een gemoffelde aluminium afdekkap. De gevels zijn eerder reeds voorzien van een impregneermiddel.