klik buiten het venster om de bestekservice af te sluiten
X

Zwembad "Twentebad" te Hengelo (OV)

Project
Zwembad "Twentebad" te Hengelo (OV)
Omvang
Circa 3.000 m²
Opdrachtgever/directie
Gemeente Hengelo
Wédéflex Dealer(s)
Reko Twente Dakbedekkingen
Wédéflex Product(en)
Wédébase 446
Wédéflex D4
Wédéflex D4 No Roots
Wédéflex D4 Bicover
Wédédefend Alu
Wédédefend Alu ZK
Wédéflex D4 ZK
Het Twentebad stamt uit 1972 maar heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld tot een moderne en attractieve recreatieaccommodatie. De Gemeente Hengelo biedt de inwoners en bezoekers van Twente met dit bad niet alleen een topaccommodatie met zeer veel mogelijkheden op het gebied van (water)plezier, maar tevens een kwalitatief hoogstaand zwemonderwijsinstituut.
Een groot recreatiegedeelte met een watertemperatuur van 31 graden waar jong en oud zich vermaken op de spectaculaire glijbanen en een bad waar nog gelegenheid is om rustig banen te zwemmen. Naast het grote recreatiebad zijn binnen nog drie baden. Het familiebad, instructiebad en doelgroepen-bad zorgen er voor dat er bijna altijd wel een bad is dat voldoet aan de specifieke wensen van de gast.

Omdat de gemeente kampte met structurele bouwfysische- en lekkageproblematiek werd besloten de daken aan te pakken. Aan diverse partijen werd eind 2011-begin 2012 advies gevraagd waaronder Reko Twente Dakbedekkingen met Wédéflex Duurzame Daksystemen. In februari 2012 zijn alle dakvlakken geïnspecteerd en beoordeeld waarbij uiteraard een destructief onderzoek deel van uitmaakte. Ook is het binnenklimaat door een bureau onderzocht op gemiddelde temperatuur en luchtvochtigheid.
Al snel werd duidelijk dat de daken en detailleringen grondig aangepakt moesten worden en alleen overlagen geen optie was. Wédéflex adviseerde Reko en de opdrachtgever de daken van het zwembad zodanig grondig en goed te renoveren dat het bouwfysisch gedrag weer optimaal zou zijn en er weer voor een lange periode comfort en duurzaamheid geboden kan worden. Vanaf dat moment waren dat de uitgangspunten en is hier ook niet meer vanaf geweken. Omdat er plannen waren binnen de gemeente de technische installaties te moderniseren adviseerde Wédéflex deze werkzaamheden te combineren met de dakrenovatie omdat het een groot voordeel is dat werkzaamheden, detailleringen en het plaatsen van nieuwe doorvoeringen ed. goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Gemeente Hengelo nam dit advies ter harte en besloot de gehele luchtbehandelinginstallatie te vernieuwen.

Het gros van de dakconstructies bestond uit een houten ondergrond van G en G delen, een genageld gebitumineerd glasvlies waarop een geëxtrudeerd polystyreen van 40 mm dik (plaatselijk 20 mm) partieel geplakt was met warme bitumen. De oorspronkelijke meerlaagse bitumineuze dakbedekking bestaande uit meerdere lagen glasvlies partieel geplakt met warme bitumen en een afwerking van leislag. Op de oorspronkelijke dakbedekkingconstructie was een polyurethaan isolatie van 60 mm dik aanwezig, los gelegd, waarop een EPDM-dakbedekking was aangebracht met een dikte van circa 1 mm die was mechanisch bevestigd om de 2 meter op metalen strips. Ook was er een dakvlak bestaande uit geprofileerd stalen dakplaten, een PE-folie, polystyreenplaten van 100 mm dik, en dezelfde EPDM-dakbedekking op dezelfde wijze bevestigd.
De gebreken bestonden voornamelijk uit ernstige plooi- en blaasvorming waardoor capillairen ontstonden en mechanische beschadigingen, tevens waren de polyurethaan isolatieplaten structureel geschoteld waardoor holle ruimtes ontstonden. Tussen de polystyreen isolatieplaten waren structureel naden ten gevolge van krimp aanwezig.

In maart 2012 is het Wédéflex advies uitgebracht aan gemeente Hengelo waarna de aanbesteding werd opgestart. Al snel bleek dat het budget werd overschreden, er was immers gerekend op een minder ingrijpende renovatie, en de afdeling moest vechten en zelfs het hele plan van aanpak moest verdedigen bij het college, om de plannen te kunnen gaan uitvoeren. Mede door de visie van de gemeente met betrekking tot de toekomst van het zwembad is er uiteindelijk groen licht gegeven voor de rigoureuze renovatie van de daken en het vervangen van de luchtbehandelinginstallatie. Omdat er meer uitbreidings- en renovatieplannen in ontwikkeling zijn wordt er opdracht verstrekt voor de twee grote dakvlakken boven de zwembaden, totaal zo'n 3.000 m2. Reko Twente Dakbedekkingen mocht meedoen met de aanbesteding en wist deze ook binnen te halen waarna er in oktober 2012 wordt gestart met uitvoering van de werkzaamheden conform het Wédéflex advies.
De bestaande dakbedekkingconstructies worden gesloopt tot op de ondergrond en voorzien van een dampremmende- cq. noodlaag van Wédédefend ALU, dik 3 mm. Hierop wordt een polyisocyanuraat isolatie aangebracht met een dikte van 100 mm. Het dakbedekkingssysteem bestaat uit een tweelaags mechanische bevestigde dakbedekking met een eerste laag van Wédébase 446 en een toplaag van Wédéflex D4. Zeer belangrijk op dit project was de uitvoering van de detailleringen. Het uitvoerend personeel van Reko besteedde hier veel aandacht aan, een detail werd niet gerealiseerd als niet alle partijen het er over eens waren dat het goed was. Er moesten ook meerdere bouwkundige aanpassingen plaatsvinden om goede aansluitingen te realiseren om de nieuwe dakbedekkingconstructies goed te kunnen laten functioneren. Zo zijn er gevelafwerkingen vervangen zodat de dampremmende laag achter de gevelbeplating kan doorlopen en de dampdichtheid van de constructies gewaarborgd blijft.
Door Wédéflex zijn er, mede in het kader van de inmiddels verstrekte 10 jaar Verzekerde Garantie, meerdere inspecties uitgevoerd tijdens de uitvoering waarbij er geen op- of aanmerkingen zijn gemaakt op de uitvoering.

Gemeente Hengelo is vol lof over de wijze hoe een en ander vanaf het moment van advisering tot oplevering is verlopen. Men is zeer tevreden over het uitvoerend personeel, het meedenken en overleggen van hen en het terugkoppelen van zaken. Ook over de samenwerking met de andere partijen zoals de aannemer en de installateur is men content. Dit geldt overigens ook voor die andere partijen. Waar maak je nog mee dat een installateur respect toont voor het werk van een dakdekker en wederzijds, dat is tegenwoordig toch zeldzaam, aldus de gemeente.
Iets waar de gemeente ook blij mee was is dat het zwembad normaal kon blijven functioneren, er zijn geen inkomsten misgelopen door de werkzaamheden, dit komt ook mede door de goede samenwerking van alle partijen.

Dat het advies en de uitvoering goed zijn geweest en wij dus zeer gelukkig zijn met alle genomen besluiten, aldus de gemeente, blijkt wel uit een onlangs uitgevoerd onderzoek door de TU-Twente naar de energieprestatie van het zwembad. Met warmtecamera's is het hele complex bekeken en het blijkt dat de nieuwe dakbedekkingconstructies en detailleringen op de foto's blauw blijven wat wil zeggen geen of het minst energie lekken. Het is al met al in alle opzichten een uitdagend project geweest wat zeker de moeite waard is eens in the spotlight gezet te worden!